Pořádané Akce

Na co se můžete těšit v nejbližší době?

Datum konání: 2.12.2022
Kdo se měl líp? Otázka, kterou si položil tvůrčí tým kolem Veroniky Kupkové, který se stal svědkem vyprávění zůstavších i vysídlených českých Němců. Které další otázky budí téma poválečných událostí dnes, jak se liší východoněmecká a západoněmecká zkušenost, co zůstává nevyřčené a co na to paměť místa? Česko-německý dokumentární film Generace "N": Deutschböhme, oceněný mj. Česko-německou novinářskou cenou, přivádí pamětníky na místa jejich kořenů v severozápadních Čechách a hledá souvislosti s dnešním společenským děním. Odpovědi na některé otázky však často přichází až v návazné diskuzi. Na ni i na promítání filmu vás srdečně zveme.
Datum konání: 25.11.2022
Zveme Vás na přednášku Oskara Sieberta na téma Můj život s železnou oponou v Centru Hindle (náměstí Míru 122, 344 01 Domažlice) 25. 11. 2022 v 18:00. Vstupné: 50 Kč. // Vortrag von Oskar Siebert zum Thema Mein Leben mit dem Eisernen Vorhang im Zentrum Hindle (náměstí Míru 122, 344 01 Domažlice), 25. 11. 2022, 18:00. Eintrittspreis: 50 CZK.
Datum konání: 12.11.2022
Hindle sobota na železné oponě se vydařila! Na 60 účastníků se sešlo na hraničním přechodu Lísková, aby se pod vedením Karla Smutného vydali objevit zarůstající vojenské bunkry sloužící ochraně pohraničí. Trasa vedla od mostku u Černého potoka okolo sedmi bunkrů, které byly budovány od konce druhé světové války do 60. až 70. let 20. století, a podél Černého potoka zpět po Lískové. Tyto pozapomenuté objekty, dosvědčující studenou válku, rozproudily mezi českými i německými účastníky z obou stran hranice přátelskou diskusi a slunečné počasí bylo v listopadu vítaným bonusem.
Kostel
Datum konání: 8.10.2022
Na sobotní exkurzi na Grafenried se Zdeňkem Procházkou nás potěšil velký zájem – z obou stran hranice. Děkujeme všem za účast!
Spolek Chodsko žije! Vás srdečně zve do nového Centra Hindle na náměstí Míru a na tři říjnové akce. V neděli 2. 10. 2022 od 17 hodin můžete přijít na vernisáž výstavy „Významní Češi. Mezi jazykem, národem a státem 1800 – 1945“, která se věnuje patnácti českým osobnoste...

Máš na srdci také na nějakou akci?

Přidej se k nám.