Exkurze po Waldmünchenu s Bohumilem Kricnerem

 sobota 7. ledna 2023

🇨🇿

Exkurze po Waldmünchenu s Bohumilem Kricnerem

Sobotní exkurzi zahájíme návštěvou Grenzland- und Trenckmuseum (Pohraniční a Trenckovo muzeum) Waldmünchen. Pohraniční poloha města je hlavním tématem muzea, které bylo zřízeno v roce 2001 v bývalém drábském domě. Vztah k sousední zemi, ať už spojený s obchodem nebo válkou, byl zásadním ve vývoji města. Druhým tématem muzea je osobnost plukovníka pandurů Franze Serapha barona z Trencku (1711–1749), který se svými pandury, pověstným dobrovolným vojskem o 1000 mužích, bojoval na straně Marie Terezie ve válkách o rakouské dědictví. V září 1742 Trenck dobyl a zničil město Cham a již týden poté stál před Waldmünchenem …. Součástí muzea je i „Křišťálová jeskyně“, která představuje sbírku skleněných předmětů značky „Swarovski“.

Po prohlídce muzea následuje komentovaná vycházka po městě. Svačiny s sebou!

🇩🇪

Exkursion nach Waldmünchen mit Bohumil Kricner

 

Die Exkursion am Samstag beginnt mit einem Besuch des Grenzland- und Trenckmuseums in Waldmünchen. Die Grenzlage der Stadt ist das Hauptthema des Museums, das im Jahr 2001 in einem historischen “Schergenhaus” eingerichtet wurde. Die Beziehung zu den Nachbarn, ob Grenzverkehr und Handel oder Krieg und Feindschaft, bestimmte die Entwicklung der Stadt immer in hohem Maße. Das zweite Thema des Museums ist die Persönlichkeit von Oberst Franz Seraph, Freiherr von Trenck (1711–1749), der mit seinen Panduren, einer legendären Freiwilligentruppe von 1.000 Mann, auf der Seite Maria Theresiasim österreichischen Erbfolgekrieg kämpfte. Im September 1742 eroberte und zerstörte Trenck die Stadt Cham, und nur eine Woche später stand er Waldmünchen gegenüber …. Zum Museum gehört auch die „Kristallhöhle“, in der eine Sammlung von Swarovski-Glasobjekten ausgestellt ist.

 

Im Anschluss an die Museumsbesichtigung findet eine Stadtrundfahrt statt. Brotzeit ist mitzubringen!

 

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.