Přednáška – Bavorsko a Železná opona 1945-1990//Vortrag – Bayern und der Eiserne Vorhang 1945–1990

🇨🇿

Bavorsko a Železná opona 1945-1990

Srovnání pohraničních režimů NDR a Československa

Železná opona – více než 40 let se táhla v NDR a Československu v délce přibližně 800 kilometrů podél hranic s Bavorskem a oddělovala Svobodný stát Bavorsko od sousedních regionů na severu a východě. Ploty z ostnatého drátu, strážní věže, minová pole a těžce ozbrojené stráže charakterizovaly zde i tam obraz druhé strany. A přesto byla československo – bavorská hranice ze západního pohledu často vnímána jinak než její východoněmecký protějšek. Byla však československá “ Železná opona“ skutečně jiná? A odkud se vzalo toto odlišné vnímání, které v některých případech přetrvává ve vzpomínkách na bavorské straně dodnes? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět dr. phil. Markus Alexander Meinke, vědecký pracovník krajského úřadu Horní Falc a pověřená osoba pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou.

 

 

🇩🇪

Bayern und der Eiserne Vorhang 1945–1990

Die Grenzregime der DDR und der Tschechoslowakei im Vergleich

 

Der Eiserne Vorhang – mehr als 40 Jahre verlief er rund 800 Kilometer in der DDR und der Tschechoslowakei entlang der Landesgrenze zu Bayern und trennte den Freistaat von seinen Nachbarregionen im Norden und Osten ab. Stacheldrahtzäune, Wachtürme, Minenfelder und schwer bewaffnete Posten prägten hier wie dort das Bild der anderen Seite. Und doch wurde die bayerisch-tschechoslowakische Grenze aus westlicher Perspektive oftmals anders wahrgenommen als ihr ostdeutsches Pendant. War der tschechoslowakische „Eiserne Vorhang“ aber tatsächlich anders? Und woher kommt diese unterschiedliche Wahrnehmung, die in Erinnerungen auf der bayerischen Seite teils bis heute noch fortwirkt? Auf diese und weitere Fragen wird Dr. phil. Markus Alexander Meinke, wissenschaftlicher Angestellter beim Bezirk Oberpfalz und Betreuer dessen grenzüberschreitende Kooperationen mit der Tschechischen Republik, eingehen.

Záznam z přednášky si můžete pustiti na našem YouTube kanálu:

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.

 

Garant projektu