Přednáška Patricka Reitingera – Vztahy mezi Čechami a Bavorskem

pátek 24.února 2023

🇨🇿

Vztahy mezi Čechami a Bavorskem jsou ve 20. století formovány nacistickými zločiny, odsunem a migrací po druhé světové válce nebo studenou válkou. Dosavadní výzkum se ale málo věnuje událostem, které od konce první světové války tyto konfliktní dějiny předznamenávaly. Pohled na temné kapitoly společných dějin často zabraňoval porozumění lokálních vztahů ve společném česko-bavorském příhraničním regionu, jehož každodennost i po roce 1918 obnášela často spíše spolupráci než konfrontaci. Přednáška geografa Patricka Reitingera (Univerzita v Bamberku, IfL – Leibnizův zeměpisný ústav v Lipsku)představí tato lokální propojení z bavorské perspektivy v období Výmarské republiky mezi lety 1918 a 1933.

Přednáška bude tlumočena.

🇩🇪

Die Geschichte der Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen sind im 20. Jahrhundert durch die nationalsozialistischen Verbrechen, Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg geprägt. Wenig untersucht wurde in der Forschung die Vorgeschichte zu dieser Konfliktgeschichte, die sich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erst langsam entwickelte. Der Blick auf die dunklen Kapitel der gemeinsamen Geschichte verhinderte oft ein Verständnis für die lokalen Beziehungen in der gemeinsamen bayerisch-böhmischen Grenzregion, die im Alltag auch nach 1918 an vielen Stellen von Kooperation statt Konfrontation geprägt waren. Der Vortrag von Patrick Reitinger (Universität Bamberg, Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig) untersucht diese lokalen Verflechtungen aus bayerischer Perspektive für die Zeit der Weimarer Republik zwischen 1918 und 1933.

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.