Přednáška – //Vortrag – Plzeňští Němci za první Československé republiky//Pilsener Deutsche während der Ersten Tschechoslowakischen Republik

 
7. června, 18 hodin //  7. Juni, 18 Uhr Centrum Hindle, náměstí Míru 122, Domažlice

🇨🇿

Plzeňští Němci za první Československé republiky. Ze života městské menšiny.

 

Nejenom na Šumavě či v Chebsku žili v minulosti Němci, ale i v západočeské metropoli Plzeň. Tvořili tam menšinu zhruba 10% obyvatelstva. S tématikou této městské menšiny se v rámci svého doktorského studia na ZČU v Plzni zabývá Christoph Mauerer, rodák z Neukirchen b. Hl. Blut. Ve své přednášce představí německojazyčné instituce v Plzni za první Československé republiky. Uslyšíme ukázku německého nářečí z Plzně a v neposlední řadě také úvahy o tom, jak by se dala popsat identita těchto plzeňských Němců a tehdejší česko-německé vztahy v rámci městské společnosti

🇩🇪

Pilsener Deutsche während der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Aus dem Leben der Minderheit in der Stadt.

Nicht nur im Böhmerwald oder im Egerland lebten früher Deutsche, sondern auch in der westböhmischen Metropole Pilsen. Sie bildeten dort eine Minderheit von etwa 10 % der Bevölkerung. Christoph Mauerer, gebürtig aus Neukirchen b. Hl. Blut. In seinem Vortrag wird er deutschsprachige Einrichtungen in Pilsen während der Ersten Tschechoslowakischen Republik vorstellen. Wir werden eine Kostprobe des deutschen Dialekts von Pilsen hören und nicht zuletzt Überlegungen dazu anstellen, wie sich die Identität dieser Pilsner Deutschen und die tschechisch-deutschen Beziehungen innerhalb der städtischen Gesellschaft jener Zeit beschreiben lassen.

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.

 

Garant projektu