SAVE THE DATE – ČESKO-NĚMECKÝ PIKNIK Domažlice

5. srpna 2023

ČESKO-NĚMECKÉ SETKÁNÍ
POKUS O PŘEKONÁNÍ REKORDU V NEJDELŠÍM
ČESKO-NĚMECKÉM PIKNIKOVÉM STOLE

MNICHOV/PRAHA

V sobotu 5. srpna se v západo-
českém příhraničním městě Domažlicích uskuteční česko-německé setkání. K účasti na této akci zve organizace Sdružení Ackermann-
Gemeinde spolu se svou německou partnerskou organizací Ackermann-Gemeinde. Oficiálním partnerem akce je město Domažlice se svým starostou Radkem Wiesnerem.

Den začne v 10.30 hodin dvojjazyčnou bohoslužbou v kostele
Narození Panny Marie. Ve 12.00 hodin jsou všichni účastníci zváni
k pikniku na náměstí. Společně s občany Domažlic, hosty a všemi, kteří mají chuť, se pokusíme o rekord – vytvořit nejdelší česko-německý piknikový stůl. Tato událost je registrovaná u agentury Dobrý den.

Od 13.00 hodin budou na pódiu následovat rozhovory se zástupci
církve, politiky a občanské společnosti na téma „Češi a Němci – jak
vypadá naše společná budoucnost?“. Krom toho se mohou diváci těšit na pestrý kulturní program – komentované prohlídky, koncert česko-německého kulturního týdne „Rohrské léto“ či stínové divadlo. I na děti bude pamatováno, a tak si jistě každý přijde na své. Závěr tohoto česko-německého dne přátelství, inspirovaný chodským folklórem, bude patřit společnému tanci a zpěvu.

CZ: https://www.ackermann-gemeinde.cz/cesko-nemecky-piknik-
2023/

D: https://www.ackermann-gemeinde.de/picknick-2023

*Die Stadt Taus/Domažlice ist das Herz des Chodenlands. Die Angehörige der Volksgruppe der Choden sprechen einen markanten tschechischen Dialekt und pflegen eigene Tänze und weitere kulturelle Bräuche.

DEUTSCH-TSCHECHISCHE BEGEGNUNG

REKORDVERSUCH MIT DEM LÄNGSTEN DEUTSCH-
TSCHECHISCHEN PICKNICKTISCH


MÜNCHEN/PRAG

Am Samstag, 5. August, findetin grenznahen westböhmischen Domažlice/Taus ein deutsch-tschechisches Begegnungstreffen statt. Hierzu eingeladen wird von der deutschen Ackermann-Gemeinde zusammen mit der tschechischen Partnerorganisation Sdružení Ackermann-Gemeinde.
Offizieller Partner der Veranstaltung ist die Stadt Domažlice/ Taus mitihrem Bürgermeister Radek Wiesner.

Der Tag beginnt um 10.30 Uhr mit einem zweisprachigen
Gottesdienst in der Kirche Mariä Geburt am Stadtplatz. Anschließend wird um 12.00 Uhr zum Picknick auf dem Marktplatz eingeladen, um dort gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern, den Gästen sowie allen, die Lust und Laune haben einen Rekord aufzustellen – die längste deutsch-tschechische Picknicktafel. Der Rekordversuch ist bei der tschechischen Rekordagentur Dobrý Den angemeldet.

Ab 13.00 Uhr folgen auf dem Podium abwechslungsreiche Gespräche und Interviews mit deutschen und tschechischen Vertreterinnen und Vertretern aus Kirche, Politik und Gesellschaft zum Thema „Deutsche und Tschechen – wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus?“Außerdem finden verschiedene kulturelle Angebote statt – darunter Führungen, ein Konzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der deutsch-tschechischen Kulturwoche „Rohrer Sommer“ und ein Schattentheater. Auch für Kinder wird es ein spannendes und buntes Programm geben. Abgeschlossen wird dieser Tag der deutsch-tschechischen Freundschaft mit einem gemeinsamen „Choden-Tanz“*und deutsch-tschechischem Singen auf dem Stadtplatz.

D: https://www.ackermann-gemeinde.de/picknick-2023

CZ https://www.ackermann-gemeinde.cz/cesko-nemecky-piknik-
2023/

 

Kontakt und weitere Informationen:
Bundesgeschäftsstelle
Postfach 34 01 61
80098 München
Sitz: Heßstraße 24
80799 München
Telefon: +49 (0)89 272942-0
Fax: +49 (0)89 272942-40
info@ackermann-gemeinde.de
www.ackermann-gemeinde.de
www.ackermann-gemeinde.de

Kontakt a další informace
Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s.
Vyšehradská 320/49,
128 00 Praha 2
Telefon: +420 702 083 511
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
www.ackermann-gemeinde.cz

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.