Vycházka po staré poštovní cestě Klenčí – Waldmünchen//Wanderung “Auf dem alten Postweg Klenčí – Waldmünchen”

sobota 13.5.2023
Sraz je v 8:35 ve Waldmünchenu (Grundschule,Albernhof), odkud v 8:40 pojedeme autobusem do Klenčí pod Čerchovem.
Nebo je možné připojit se v 9:00 u Staré pošty v Klenčí pod Čerchovem, odkud se vydáme na cestu.
 
Treffpunkt ist um 8:35 Uhr in Waldmünchen (Grundschule, Albernhof), von wo aus wir um 8:40 Uhr mit dem Bus nach Klenčí pod Čerchovem fahren werden.
Oder man kann sich um 9:00 Uhr am Alten Postamt in Klenčí pod Čerchovem anschließen, von wo aus wir unsere Reise beginnen werden.

🇨🇿

V sobotu 13. května se s průvodcem Karlem Smutným vydáme na putování po staré poštovní trase, která po dobu 250 let spojovala Klenčí pod Čerchovem a Waldmünchen. V 16. století zde byl černý prales, kde poštovní kurýři a poutníci potkávali pouze divokou zvěř a hřmotný lid přívětivého obličeje i pozdravu se zbraní v ruce pro ochranu hranice, jak líčil Bohuslav Hodějovský z Hodějova (1545). Tato trasa byla využívána až do roku 1815, než byla vystavena současná silnice.

 

 

Stará poštovní trasa je asi 17,5 km dlouhá, předpokládaný příchod do Waldmünchenu je kolem 17 hodiny.

Účastnický poplatek: 100 Kč (včetně příspěvku na autobus)

🇩🇪

Am Samstag, den 13. Mai, begeben wir uns mit unserem Reiseführer Karel Smutný auf eine Reise entlang der alten Postroute, die 250 Jahre lang Klenčí pod Čerchovem und Waldmünchen verband. Im 16. Jahrhundert gab es hier einen Schwarzwald, in dem Postkuriere und Reisende nur auf wilde Tiere und klobige Menschen mit freundlichen Gesichtern und Grüßen trafen, aber Waffen in den Händen tragend, um die Grenze zu schützen, wie Bohuslav Hodějovský von Hodějov 1545 schrieb. Diese Route wurde bis 1815 genutzt, bevor die heutige Straße gebaut wurde.

 

Der Alte Postweg ist etwa 17,5 km lang, voraussichtliche Ankunft in Waldmünchen ist gegen 17 Uhr.

Teilnahmegebühr: 100 CZK (einschließlich Busbeitrag)

Na fotozáznam se můžete podívat opět na našem FB profilu nebo naYouTube kanálu….

Akce se koná ve spolupráci s Centrem Bohemia Bavaria v Schönsee

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Centrum Bohemia Bavaria in Schönsee statt

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.