Omalovánky Malované Domažlice

Malované Domažlice aneb Putování domažlickými staletími

Omalovánky s pracovními listy přibližují dětem formou hry zajímavé objekty a události města, rozšiřují povědomost o historických událostech, reáliích a místních turistických zajímavostech.

Záměrem projektu je zejména u dětí získání lepšího vztahu k městu, místu kde bydlí, chodí do školy, případně si lépe zapamatují místo, kde trávili prázdniny.

Jednotlivé listy jsou zpracovány pokaždé jinak: klasické omalovánky, doplňovací, dokreslovací…s různou obtížností, tak aby se zapojila celá rodina.
Omalovánky jsou vzdělávací a poznávací: s hádankou, doplňovačkou, spojovačkou atd.
Průvodcem po omalovánkách je PONOCNÝ, každá událost je doplněna stručným textem.
Vlastní tvorba omalovánek proběhla v průběhu celého roku 2017, ukázala se velká časová náročnost zpracování. Od prvotních návrhů (tj. tematický výběr, dohledání podkladů, vymyšlení básniček a úkolů, kresba a dovybarvení, grafické zpracování) přes konečnou podobu a grafické zpracování, bylo na omalovánkách „odpracováno cca 640 hodin).

Rozměr omalovánek: formát A4, byly vytištěny v prosinci 2017

Umělecká a odborná kvalita díla

Uměleckou kvalitu zajistila ilustrátorka MgA. Slávka Štrbová, která se ilustraci a vlastní tvorbě věnuje od studií. Absolvovala Střední odbornou školu V. Hollara a VŠ uměleckoprůmyslovou v Praze. Studovala v ateliéru ilustrace a užité grafiky u prof. Jiřího Šalamouna. Ilustrovala knihu I. Stehlíka „Dřevorubecké pohádky“ a dlouhodobě přispívala ilustracemi do dětských časopisů “Šikula“ a „Betynka“. Odbornou kvalitu a textovou část zajistila Mgr. Kristýna Pinkrová, historik Muzea Chodska v Domažlicích, didaktickou část Mgr. David Pinkr, učitel dějepisu, zeměpisu a občanské nauky.

Cena: 50,- Kč

Máte zájem? Napište nám na info@chodskozije.cz

Domažlické omalovánky
Omalovánky Malované Domažlice