Dudáci a vlčí hlavy

Rok 2017 je věnován připomínce 80. výročí narození spisovatele ZDEŇKA ŠMÍDA, kdyňského rodáka, autora řady knih, mezi nimiž je i kniha „Dudáci a vlčí hlavy“. Tento kulturní projekt seznamuje občany Domažlic a dalších chodských obcí s dílem Zdeňka Šmída a vzbuzuje zájem o historii a Chodsko jako takové. Moderní pojetí ilustrací, navazující na tradiční motivy chodského folklóru, má za cíl především přitáhnout pozornost mladých lidí a zároveň upozornit na to, že bychom neměli zapomínat na kořeny Chodska.

Projekt zahájen 9. Dubna akcí „VESNA ZDOBÍ PROUTKY VRBY“ v Muzeu Chodska v Domažlicích a bude probíhat v jednotlivých akcích do konce roku – besedy o autorovi, čtení, koncerty a hlavně křest nového vydání „Dudáků a vlčích hlav“ s ilustracemi Veroniky Holé.

 

Kniha Dudáci a vlčí hlavy

Jednotlivé akce

  1. Vernisáž výstavy Cesty za inspirací a Dudáci a vlčí hlavy. Výstava instalována v galerii „Ochoz“ v chodském hradu v Domažlicích v termínu duben – září 2017. Prezentuje dílo Zdeňka Šmída a fotografie z jeho cest, které ho při psaní inspirovaly. Druhou část výstavy tvoří ilustrace Veroniky Holé k novému vydání knihy. Součástí výstavy jsou výtvarné dílny, věnující se jednotlivým projektům.
  2. Vydání knihy Dudáci a vlčí hlavy v nakladatelství Českého lesa.
  3. Křest knihy za přítomnosti rodiny a řady přátel Z. Šmída (17. května 2017 ve kdyňské knihovně).
  4. Křest knihy s pořadem reflektujícím osobnost a tvorbu Z. Šmída (18. května 2017 v chodském hradu v Domažlicích).
  5. živé čtení povídky „O postřekovských husách“, s hudebním a tanečním doprovodem Národopisného souboru Postřekov (26. května 2017 v atriu chodského hradu rámci programu Noc muzeí).
  6. koncert kapely „HOP TROP“, pro kterou napsal Zdeněk Šmíd některé texty (23. června 2017 v zahradě pod chodským hradem).
  7. představení pouličního karlovarského divadla „Pověsti Vašeho kraje“ s inscenovanými pověstmi vycházejícími z knihy Dudáci a vlčí hlavy (8. července 2017 na Chodském náměstí před hradem).
  8. Dudáci a vlčí hlavy v Galerii 13 v Plzni. Komponovaný večer o Z. Šmídovi pod taktovkou Jiřího Hlobila s hudebním vystoupením a přednáškou Josefa Nejdla a dalším programem (30. listopadu 2017).
  9. Scénické čtení dosud nerealizované divadelní hry Zdeňka Šmída „Kozina a Lomikar“, ve spolupráci se ZUŠ Jindřicha Jindřicha (15. prosince 2017 v Muzeu Chodska a v lednu 2018 ve Kdyni).

Kniha vyšla za podpory

Znak města Kdyně
Město Kdyně
Znak města Domažlice
Město Domažlice