Hindle? Mezi námi, mezi kdysi a dnes

Hindle znamená v chodském nářečí místo mezi tady a tam. Hindle je kraj mezi Plzní a
Řeznem, kde nezáleží na tom, jakým jazykem spolu mluvíme, záleží na porozumění.
Navzdory mnohdy složité minulosti nás tu mnohem více spojuje, než rozděluje.