Hindle? Mezi námi, mezi kdysi a dnes

Hindle znamená v chodském nářečí místo mezi tady a tam. Hindle je kraj mezi Plzní a Řeznem, kde nezáleží na tom, jakým jazykem spolu mluvíme, záleží na porozumění. Navzdory mnohdy složité minulosti nás tu mnohem více spojuje, než rozděluje.

Je to místo, kde hranice nemusí existovat – když budeme chtít… a něco pro to uděláme.

Kdo za Hindle stojí?

Spolek Chodsko žije! od svého založení v roce 2014 vyvíjí kulturní a vzdělávací aktivity zaměřené hlavně na oblast Domažlicka. Duší projektu Hindle je Mgr. Kristýna Pinkrová, zvídavá historička, která se snaží neustále (a nejen pro sebe) objevovat krásy i záhady oblasti Hindle. Autorka knih, strůjkyně výstav a různorodých akcí zaměřených na regionální historii okresu Domažlice. Přes 10 let se věnuje práci s dětmi, průvodcovské činností v regionu, pořádání přednášek, filmových projekcí a kurzů.

Co Hindle chystá v roce 2022?

Pro každého: Hindle soboty – hraniční výlety a vycházky, výstavy, přednášky, literární a filmové večery, jazykové a řemeslné kurzy

Říjen

 • Sobota na Grafenriedu se Zdeňkem Procházkou. 8. 10. 2022
 • Vzhůru na Chodsko! Autorské promítaní fotografií Zdeňka Zrůsta. 21. 10. 2022
 • Výstava „Významní Češi. Mezi jazykem, národem a státem 1800 – 1945“


Listopad

 • Výlet po bývalé železné oponě na Lískové s Karlem Smutným. 12. 11. 2022
 • Můj život s železnou oponou. Přednáška Oskara Sieberta. 25. 11. 2022
 • Výstava „Významní Češi. Mezi jazykem, národem a státem 1800 – 1945“


Prosinec

 • Generation „N“: DEUTSCHBÖHME. Promítání s autorkou projektu Veronikou Kupkovou. 2. 12. 2022
 • Třásnění šátků. Kurz navazující na tradici společnou Čechům i Němcům v Českém lese. 10. 12. 2022
 • Předsilvestrovský výšlap na Čerchov. 30. 12. 2022
 • Výstava „Narození v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?“


Vstupné na akce: 50 Kč


Pro pedagogy: podpora výuky regionální historie Hindle

Pracovní listy

 • „Vzhůru na Chodsko!“. Hledání identity v 19. století a dnes
 • „Ať žije republika“. Vznik Československé a Německé republiky, postoje Němců a Čechů k nově vzniklým státům
 • „Železná opona z východu i ze západu“. Život v období studené války


Projektový den

 • „Poběžovice a železná opona“ – jak železná opona změnila jedno město k nepoznání

Realizační tým tvoří:

Kristýna Pinkrová (koordinátorka projektu, vzdělávací aktivity)
Anna Kolářová (Hindle regionální historie a PR)
Denisa Drahonská (Hindle řemeslné kurzy)
David Pinkr a Vlaďka Kubisková (Literární a filmové večery)
Ladislav Ptáček (Hindle výstavy)
Karl Reitmeier a Marcela Řezníčková (Hindle soboty – hraniční výlety a vycházky)
Marcela Řezníčková (Hindle jazykové kurzy)

Kde to je, jak se k nám dostanete:

Centrum Hindle
náměstí Míru 122
344 01 Domažlice
www.chodskozije.cz
centrum.hindle@gmail.com
otevírací doba: neděle a pondělí 13 – 18 hodin
Kristýna Pinkrová (CZ): + 420 778 493 101
Anna Kolářová (DE): +420 721 737 894

Program (CZ)

Program (DE)

Za podpory

Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Pořadatelé z akcí pořizují obrazový a zvukový záznam (foto, video) pro účely dokumentace, zpravodajství a propagace. Svou účastí dáváte najevo, že souhlasíte s případným zachycením své podoby a následným zveřejněním záznamu.