Hindle? Mezi námi, mezi kdysi a dnes

🇨🇿 

Hindle znamená v chodském nářečí místo mezi tady a tam. Hindle je kraj mezi Plzní a Řeznem, kde nezáleží na tom, jakým jazykem spolu mluvíme, záleží na porozumění. Navzdory mnohdy složité minulosti nás tu mnohem více spojuje, než rozděluje.

Je to místo, kde hranice nemusí existovat – když budeme chtít… a něco pro to uděláme.

Kdo za Hindle stojí?

Spolek Chodsko žije! od svého založení v roce 2014 vyvíjí kulturní a vzdělávací aktivity zaměřené hlavně na oblast Domažlicka. Duší projektu Hindle je Mgr. Kristýna Pinkrová, zvídavá historička, která se snaží neustále (a nejen pro sebe) objevovat krásy i záhady oblasti Hindle. Autorka knih, strůjkyně výstav a různorodých akcí zaměřených na regionální historii okresu Domažlice. Přes 10 let se věnuje práci s dětmi, průvodcovské činností v regionu, pořádání přednášek, filmových projekcí a kurzů.

Kde to je a jak se k nám dostanete:
Centrum Hindle

náměstí Míru 122

344 01 Domažlice

www.chodskozije.cz

centrum.hindle@gmail.com

FB: Hindle

Otevírací doba: neděle a pondělí 13-18 hodin

Vstupné na akce: 50 Kč

Kristýna Pinkrová (CZ): +420 778 493 101

Anna Kolářová (DE): +420 721 737 894

                                                               Co Hindle chystá v roce 2024?

                                                               Co Hindle chystá v roce 2023?

Pořadatelé z akcí pořizují obrazový a zvukový záznam (foto, video) pro účely dokumentace, zpravodajství a propagace. Svou účastí dáváte najevo, že souhlasíte s případným zachycením své podoby a následným zveřejněním záznamu.

🇩🇪

Hindle? Unter uns, zwischen damals und heute.

Was ist das?

Hindle bedeutet im chodischen Dialekt der Ort zwischen hier und dort. Hindle ist die Region zwischen Pilsen und Regensburg, in der es keine Rolle spielt, welche Sprache man spricht, wichtig ist, dass man sich versteht. Trotz der oft schwierigen Vergangenheit gibt es hier viel mehr, was uns eint, als was uns trennt.

Es ist ein Ort, an dem es keine Grenzen geben muss – wenn wir es so wollen und etwas dafür tun.

Wer verbirgt sich hinter Hindle?

Der Verein Chodsko žije!(Chodenland lebt!) entwickelt seit seiner Gründung im Jahr 2014 Kultur-und Bildungsaktivitäten, die sich hauptsächlich auf die Region Domažlice konzentrieren. Die Seele des Projekts ist Mgr. Kristýna Pinkrová, eine wissbegierige Historikerin, Autorin von Büchern, Gestalterin von Ausstellungen und verschiedenen Veranstaltungen, die sich mit der regionalen Geschichte des Bezirks Domažlice beschäftigen.

Wo es ist, wie man zu uns kommt:

Zentrum Hindle

náměstí Míru 122

344 01  Domažlice

www.chodskozije.cz

centrum.hindle@gmail.com

FB: Hindle

Öffnungszeiten: Sonntag und Montag 13 – 18 Uhr

Eintritt zu den Veranstaltungen: 50 CZK

Kristýna Pinkrová (CZ): +420 778 493 101

Anna Kolářová (DE): +420 721 737 894

Was plant Hindle für die erste Jahreshälfte 2023?

Die Organisatoren machen Bild-und Tonaufnahmen (Foto, Video) von den Veranstaltungen zum Zwecke der Dokumentation, Berichterstattung und Werbung. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich mit der möglichen Aufnahme Ihres Bildes und der anschliessenden Veröffentlichung der Aufnahme einverstanden.


Realizační tým tvoří:

Kristýna Pinkrová (koordinátorka projektu, vzdělávací aktivity)
Anna Kolářová (Hindle regionální historie a PR)
Denisa Drahonská (Hindle řemeslné kurzy)
David Pinkr a Vlaďka Kubisková (Literární a filmové večery)
Ladislav Ptáček (Hindle výstavy)
Karl Reitmeier a Marcela Řezníčková (Hindle soboty – hraniční výlety a vycházky)
Marcela Řezníčková (Hindle jazykové kurzy)

Kde to je, jak se k nám dostanete:

Centrum Hindle
náměstí Míru 122
344 01 Domažlice
www.chodskozije.cz
centrum.hindle@gmail.com
otevírací doba: neděle a pondělí 13 – 18 hodin
Kristýna Pinkrová (CZ): + 420 778 493 101
Anna Kolářová (DE): +420 721 737 894

Co v Hindle proběhlo v roce 2022?

Pro každého: Hindle soboty – hraniční výlety a vycházky, výstavy, přednášky, literární a filmové večery, jazykové a řemeslné kurzy

Říjen

 • Sobota na Grafenriedu se Zdeňkem Procházkou. 8. 10. 2022
 • Vzhůru na Chodsko! Autorské promítaní fotografií Zdeňka Zrůsta. 21. 10. 2022
 • Výstava „Významní Češi. Mezi jazykem, národem a státem 1800 – 1945“


Listopad

 • Výlet po bývalé železné oponě na Lískové s Karlem Smutným. 12. 11. 2022
 • Můj život s železnou oponou. Přednáška Oskara Sieberta. 25. 11. 2022
 • Výstava „Významní Češi. Mezi jazykem, národem a státem 1800 – 1945“


Prosinec

 • Generation „N“: DEUTSCHBÖHME. Promítání s autorkou projektu Veronikou Kupkovou. 2. 12. 2022
 • Třásnění šátků. Kurz navazující na tradici společnou Čechům i Němcům v Českém lese. 10. 12. 2022
 • Předsilvestrovský výšlap na Čerchov. 30. 12. 2022
 • Výstava „Narození v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?“


Vstupné na akce: 50 Kč


Pro pedagogy: podpora výuky regionální historie Hindle

Pracovní listy

 • „Vzhůru na Chodsko!“. Hledání identity v 19. století a dnes
 • „Ať žije republika“. Vznik Československé a Německé republiky, postoje Němců a Čechů k nově vzniklým státům
 • „Železná opona z východu i ze západu“. Život v období studené války


Projektový den

 • „Poběžovice a železná opona“ – jak železná opona změnila jedno město k nepoznání

Program (CZ)

Program (DE)

Za podpory

Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Pořadatelé z akcí pořizují obrazový a zvukový záznam (foto, video) pro účely dokumentace, zpravodajství a propagace. Svou účastí dáváte najevo, že souhlasíte s případným zachycením své podoby a následným zveřejněním záznamu.