Chodský ornament

K Chodsku a jeho kultuře neodmyslitelně patří chodský ornament ve všech svých podobách, a že jich není málo. Je svébytným uměleckým dílem, které odráží nejen povahu místních obyvatel, jejich estetické cítění a umělecké vlohy, ale i přírodní, ekonomické a sociální podmínky Chodska. To vše se promítá do výšivek na krojích, keramiky i malovaného nábytku.

Ornament znamená řád, který se v čase proměňuje, ale v základu zůstává stálý. Hovoří vlastním tajemným jazykem obsahujícím skryté významy a zprávy o historii. Je naší spojnicí s minulostí – a budeme-li ho nosit – i s budoucností. Umožňuje nám nechat se inspirovat jeho krásou i rázovitostí hrdých Chodů. Jeho umělecká hodnota tvoří kulturní dědictví a je součástí osobní identity Chodů. Současně však nabízí možnost soudobé interpretace a využití i v dnešní době.

Ve spolupráci s lidmi, pro které se opatrování chodské identity stalo posláním, se snažíme zdokumentovat a zprostředkovat ornament v jeho různorodosti a hlubších významech.

Výstupy:
1) Dokumentace ornamentu a jeho tvůrců
2) Obnovení výroby tradičních textilií – Brokátové šátky
3) Kurzy tradičních řemesel
4) Výstavy – Výstava chodských krojů
5) Publikace
6) Přednášky

Vyšívané Chodské vzory