Mise, vize a hodnoty

Proč jsme tu a co je naším cílem?

Mise

Cílem spolku a společným zájmem jeho členů je především spolupráce a propojení místních aktérů na poli regionální kultury, cestovního ruchu a místního rozvoje působících na Chodsku a jeho okolí.

Vize

Hlavním záměrem a účelem této spolupráce je podpora a prezentace kulturního a turistického potenciálu tohoto regionu široké veřejnosti a jeho využití pro vytváření kompaktní a atraktivní nabídky a pro destinační management dané oblasti.

Hodnoty

Cítíme hrdost i vnitřní povinnost aktivně přispívat k rozvoji místa, ze kterého pocházíme, nebo kde žijeme. Pojí nás stejné morální hodnoty, pokora k předkům, historii a tradicím. Na tyto hodnoty navazujeme činností spolku.

Hola, Chodsko volá!

Přidejte se k nám.