Den Země

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

Oslava mezinárodního svátku Dne Země pořádaná spolkem Chodsko žije! je environmentálně osvětovou akcí pořádanou na ploše kulturní památky a významného krajinného prvku Arboretum v Domažlicích.

V rámci programu se především děti, ale i dospělí, mohou s průvodkyněmi z Obchodní akademie projít naučnou stezkou vybudovanou na pozemku arboreta, kde na ně na jednotlivých stanovištích čekají rozmanité úkoly s přírodní tématikou. Studentky Obchodní akademie si tak mají možnost prakticky vyzkoušet jeden ze svých studijních předmětů zaměřený na průvodcovskou činnost a studentky Střední zdravotnické školy jsou připraveny poskytnout první pomoc, což naštěstí nebylo nikdy potřeba.

Do pořádání Dne Země se také každoročně zapojuje Charita Domažlice s indiánským tee-pee a ukázkami indiánské kultury, skautský oddíl s hrami pro děti, v roce 2016 se dokonce mohli návštěvníci projet po arboretu v povoze taženém kobylou Lenkou, pravidelně se mohou dozvědět více o pěstování a užití léčivých bylin nebo se naučit plést pomlázku z vrbových prutů. Program se každoročně mění dle situace.

Den Země Domažlice
Den Země Domažlice
Den Země Domažlice
Den Země Domažlice

Máte zájem o akci? Přihlašte se.