Kniha Domov/ Heimat – Poběžovice/ Ronsperg

Křest knihy

Ve středu 15. listopadu jsme pokřtili knihu o Poběžovicích s názvem Domov/ Heimat –
Poběžovice/ Ronsperg. Jak její název napovídá, kniha historii města vypráví v češtině i
němčině. Důvodem je skutečnost, že oba jazyky zaznívaly ve zdejších ulicích po mnoho
generací. Někdy zněl silněji jeden, jindy druhý, k historii Poběžovic ale patří oba.

Na počátku jsme přemýšleli o tom, co by měla kniha přinést. Došli jsme k závěru, že chceme, aby pomohla místním porozumět historii tohoto městečka a představit jej návštěvníkům jako pozoruhodné místo se zajímavými osudy. Chtěli jsme připomenout všechny kapitoly zdejší historie, které jsou důležitou součástí příběhu Poběžovic a ukázat, že toto místo bylo a je dobrým místem pro život.

Osudy Poběžovic jsou složité. Po válce v důsledku odsunu zdejších českých Němců a
komunistické ideologie došlo k částečné ztrátě paměti místa. O některých věcech, lidech a
událostech z minulosti se zkrátka nemluvilo. To vše ovlivňuje současnost a samozřejmě i
dnešní podoba Poběžovic je logickým výsledkem historických dějů.

Poběžovice bývaly centrem malého panství, které držely významné šlechtické rody a
pobývali zde pozoruhodní lidé, například sochař Jan Brokoff, skladatel Bedřich Smetana či
myslitel Richard Coudenhove Kalergi. Na hřbitově a v kostele se kromě jiných nacházejí
rodové náhrobky Ronšperků, Švamberků, Wunschwitzů, Linkerů, Coundenhove Kalergi.
Židé ve městě žili nejméně 500 let a řízením osudu se Poběžovice staly významným poutním místem chasidských Židů. Osudy zdejší židovské obce symbolizuje synagoga, která byla zničena krátce po záboru Německem a dnes po více než osmdesáti letech pomalinku vstává z trosek.

Kniha se nevyhýbá ani období studené války, kdy šlechtické majitele zámku vystřídali
příslušníci pohraniční stráže, která ve městě měla svou brigádu. Poukazuje i na dědictví
komunistického režimu, se kterým se město vyrovnává dodnes, nejviditelněji v podobě
zchátralého zámku. Publikace přináší svědectví o „starých“ Poběžovicích, které nenávratně
zmizely zbouráním třetiny domů v poválečném období. Popisuje i zrod „nových“ Poběžovic
bytovek, prodejen, rodinných domů i garáží, které vyrostly často díky nezištné práci místních
občanů. A shrnuje i posledních třicet let, kdy město, spolky, škola i podnikatelé tvoří
současné Poběžovice.

Co práce na knize přinesla nám? Obdiv k lidem, kteří v různých dobách v Poběžovicích žili,své město rozvíjeli a účastnili se bohatého společenského a kulturního života. Jejich láska k domovu může inspirovat i dnes. Je podobná lásce k dětem: chceme pro ně to nejlepší a odpouštíme jim chyby ne proto, že si to zaslouží, ale proto že jsou naše. Poběžovicím přejeme mnoho lásky a péče od těch, pro které jsou domovem.

Publikace byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje a Česko-německého fondu budoucnosti

Jak knihu objednat

Cena publikace: 390,- Kč

Máte o knihu zájem? Napište nám na info@chodskozije.cz