Omalovánky Malované Domažlice II. aneb pochůzka s ponocným

Malované Domažlice aneb Pochůzka s ponocným

Omalovánky s pracovními listy přibližují dětem formou hry zajímavé objekty a události města, rozšiřují povědomost o historických událostech, reáliích a místních turistických zajímavostech.

Záměrem projektu je zejména u dětí získání lepšího vztahu k městu, místu kde bydlí, chodí do školy, případně si lépe zapamatují místo, kde trávili prázdniny.

Jednotlivé listy jsou zpracovány pokaždé jinak: klasické omalovánky, doplňovací, dokreslovací…s různou obtížností, tak aby se zapojila celá rodina.
Omalovánky jsou vzdělávací a poznávací: s hádankou, doplňovačkou, spojovačkou atd.
Průvodcem po omalovánkách je PONOCNÝ, každá událost je doplněna stručným textem.
Vlastní tvorba omalovánek proběhla v průběhu celého roku 2023.

Rozměr omalovánek: formát A4, byly vytištěny v prosinci 2023

Umělecká a odborná kvalita díla

Uměleckou kvalitu zajistila ilustrátorka MgA. Slávka Štrbová, která se ilustraci a vlastní tvorbě věnuje od studií. Absolvovala Střední odbornou školu V. Hollara a VŠ uměleckoprůmyslovou v Praze. Studovala v ateliéru ilustrace a užité grafiky u prof. Jiřího Šalamouna. Ilustrovala knihu I. Stehlíka „Dřevorubecké pohádky“ a dlouhodobě přispívala ilustracemi do dětských časopisů “Šikula“ a „Betynka“. Odbornou kvalitu a textovou část zajistila Mgr. Kristýna Pinkrová, regionální historička, didaktickou část Mgr. David Pinkr, učitel dějepisu, zeměpisu a občanské nauky.

Cena: 70,- Kč

Máte zájem? Napište nám na info@chodskozije.cz

Gemalte Domažlice oder Ein Spaziergang mit dem Nachtwächter

Die Ausmalbilder mit Arbeitsblättern bringen den Kindern auf spielerische Weise interessante Objekte und Ereignisse der Stadt Domažlice näher. Die einzelnen Blätter sind jeweils auf unterschiedliche Weise gestaltet: klassische Ausmalbilder, Rätsel, Nachzeichnen, Verbindungsübungen usw. mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, damit die ganze Familie einbezogen wird.

Durch die Ausmalbilder führt der NACHTWÄCHTER, zu jedem Ereignis gibt es einen kurzen Text.
Die Ausmalbilder wurden im Laufe des Jahres 2023 erstellt.
Größe der Ausmalbilder: A4-Format, gedruckt im Dezember 2023

Künstlerische und fachliche Qualität des Werkes

Die künstlerische Qualität wurde von der Illustratorin MgA. Slávka Štrbová gewährleistet, die sich seit ihrem Studium der Illustration und eigenen kreativen Arbeiten widmet. Die fachliche Qualität und der Textteil wurden von Mgr. Kristýna Pinkrová, einer regionalen Historikerin, sichergestellt. Die Ausmalbilder wurden von Lída Mathauserová und Karl Reitmeier übersetzt.