Po pěšinách Bělskem

Stejně jako se náš život odvíjí v jednotlivých fázích a etapách, proměňuje se i krajina. Reaguje na změny přírodních podmínek a posuny v lidské společnosti. Mění se a současně nese stopy těchto proměn. Je živým záznamem cesty, kterou společenství lidí v určitém území prošlo.

Dvojjazyčná publikace Po pěšinách Bělskem o historii regionu.

Autoři

Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček, Radka Kinkorová a Karl Reitmeier.
Eva Bystrianská – pořízení současných fotografií (podstatnou část tvoří fotografie historické) a grafické zpracování knihy a výstavy.

Vydal spolek Chodsko žije! v roce 2021.
Formát 165 x 240 mm, vazba V4.

Kniha vyšla v roce 2021 v rámci projektu.

Cena: 290 Kč

Články a recenze o knize:
Domažlický deník (CZ), Chamland Aktuell (DE), Weißensulz ganze Seite (DE)

O knize

PO PĚŠINÁCH BĚLSKEM. Průvodce po historii Bělé nad Radbuzou a okolí.

Předkládána kniha Po pěšinách Bělskem se snaží zachytit nekončící potýkání člověka s přírodou, lidí s historií, krajiny s časem. Autoři do názvu knihy vtiskli motiv pěšiny, po níž lidé putují a na které mohou otevřeně sdílet své prožitky. Kniha si nečiní ambici vytvářet u čtenáře jednoznačný a ucelený obraz o Bělsku. Spíše chce vytvořit prostor pro dialog, výměnu zkušeností, sdílení pocitů a vývoj názorů.

V první řadě by kniha měla oslovovat lidi, kteří s Bělskem spojili svůj životní příběh, jsou v místní krajině zakotveni a pocitově se s ní dokážou propojit. Cítí její ryzí jedinečnost, která možná popírá zaužívaná měřítka krásy, ale pro svou autentickou atmosféru je neopakovatelná a originální.

Strohou řečí faktů kniha zachycuje historický oblouk od středověké kolonizace Českého lesa a oblasti Bělska až po extrémní dvacáté století se všemi jeho historickými a společenskými protiklady. Připomíná osudy lidí, kteří již nežijí a podobu krajiny, která již neexistuje, ale můžeme ji objevit při podrobném zkoumání s batohem na zádech. Zároveň se však kniha vydává za obzor staré – německé Bělé a jejího okolí a snaží se přiblížit obrysy budování nové Bělé – jak v poválečné éře socialismu, tak v časech kapitalismu a demokracie posledních 30 let.

Zevrubným zkoumáním historických písemných pramenů i vzpomínek pamětníků, opakovanou snahou prochodit a do sebe nasát krajinu zaniklých vsí, bývalých sklářských hutí, opuštěných rot pohraniční stráže, ale i nově opravených a postavených domů, se autoři knihy slovem i obrazem pokusili předat ostatním zprávu o minulosti, přítomnosti a snad i budoucnosti jednoho regionu, který stojí za to blíže poznat.

P. S. Ale pozor, je to region, který neodpovídá prefabrikovanému pojetí „univerzální krásy“ známé z turistických publikací. Je krásný a zároveň brutálně poznamenaný historií. Je místem, kde můžete celý den jít a nepotkat člověka, místem, kde jste nuceni vést dialog s okolní krajinou a sami se sebou.

Pro město Bělá nad Radbuzou vydal v roce 2021 spolek pro kulturu a rozvoj Chodsko žije!

Autorský tým: Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček, Radka Kinkorová, Karl Reitmeier

Fotografie a grafická úprava: Eva Bystrianská

Překlady a jazyková redakce: Eva Krčmáriková, Lenka Pučalíková

Reportáž ze křtu knihy

Máte zájem o tuto knihu? Napište nám na info@chodskozije.cz

Ukázky z knihy