Baarův dům – diskusní setkání o budoucnosti Domu Jindřicha Šimona Baara

4. září 2023 v 18 hodin na Staré poště – Dům přírody Českého lesa, Klenčí pod Čerchovem

Byli jste na diskuzi o domu Jindřicha Šimona Baara? Byla převážně o tom,co pro koho znamená JŠB, kdo je JŠB a pro koho by měla být expozice určena….

Pokračování bude v pondělí 9. října od 17 hodin. Tentokrát budeme společně plánovat konkrétní body expozice.

BAARŮV DŮM
Pracovní verze analytické a plánovací části dokumentu, 28. září 2023

 

Vážení příznivci J. Š. Baara,
Přijďte v pondělí 4. září 2023 v 18:00 do Staré pošty – Domu přírody Českého lesa v Klenčí, kde budeme hovořit o nové expozici Domu Jindřicha Šimona Baara. Vaše myšlenky jsou pro nás cenné – pomůžete vytvořit inspirativní místo pro tuto i budoucí generace.
Těšíme se na vaši účast a nápady!