Beseda s posledním romantickým badatelem, Zdeňkem Procházkou// Gespräch mit dem letzten Romantikforscher Zdeněk Procházka

Pátek 26.5. 17:00 Waldmünchen (Centrum WÜM, Marktplatz 18)

🇨🇿

V pátek 26. května se ve Waldmünchenu (Centrum WÜM, Marktplatz 18) koná beseda s Posledním romantickým badatelem, Zdeňkem Procházkou. Povídat si budeme o jeho výzkumu, publikační a nakladatelské činnosti, životě s železnou oponou.

 Využijte příležitosti a přijďte Zdeňku Procházkovi položit otázku, která vám vrtá hlavou. Co jej přivedlo k jeho celoživotní badatelské vášni? Jaká jsou jeho nejoblíbenější témata či lokality? Jaké to je, pozorovat proměny paměti krajiny? Jaké bylo objevování pohraničí v éře železné opony? Dokážete vymyslet otázku, na kterou Zdeněk nebude umět odpovědět? Přijďte to vyzkoušet!

🇩🇪Am Freitag, den 26. Mai, findet in Waldmünchen (WÜM, Marktplatz 18) ein Gespräch mit dem letzten romantischen Forscher, Zdeněk Procházka, statt. Wir werden über seine Forschungen, seine Verlags- und Redaktionstätigkeit und das Leben mit dem Eisernen Vorhang sprechen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und stellen Sie Zdeněk Procházka eine Frage, die Ihnen auf der Zunge liegt. Was hat ihn zu seiner lebenslangen Leidenschaft für die Forschung geführt? Was sind seine Lieblingsthemen oder -orte? Wie ist es, die Veränderungen in der Erinnerung der Landschaft zu beobachten? Wie war es, die Grenzgebiete während der Zeit des Eisernen Vorhangs zu entdecken? Fällt Ihnen eine Frage ein, die Zdeněk nicht beantworten kann? Kommen Sie, es zu versuchen!

 

Na besedu se můžete podívat na našem YouTube kanálu…

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.