Česko-bavorská hranice jako krajina paměti a muzeí//Erinnerungs- und Museumslandschaft bayerisch-böhmische Grenze

pátek 21.4.2023 v 18h v Centru Hindle

🇨🇿V posledních letech se stále více výstav podél česko-bavorské hranice zabývá tématem „hranice“. Vyprávějí přitom příběh Českem i Bavorskem sdíleného (i rozděleného) regionu a lidí, kteří v něm žijí, z různých úhlů pohledu. Každá z těchto expozic a výstav se zaměřuje na něco trochu jiného – od kulturních dějin regionu přes dějiny měst a průmyslu až po přírodu a životní prostředí. Přednáška představí některá zajímavá muzea a ukáže různé způsoby interpretace fenoménu „hranic“, které lze v regionálních expozicích objevit.

Felix Bruckner (student oboru Public History na Univerzitě v Řezně, spolupracovník v Zentrum Erinnerungskultur tamtéž)

Na záznam z přednášky se můžete podívat zde 

🇩🇪

In den letzten Jahren beschäftigen sich immer mehr Ausstellungen entlang der bayerisch-böhmischen Grenze mit dem Thema „Grenze“. Dabei erzählen sie die Geschichte der von Bayern und Böhmen geteilten Region sowie der dort lebenden Bevölkerung aus unterschiedlichen Perspektiven. Von regionaler Kulturgeschichte über Stadt- und Industriegeschichte bis hin zu Natur und Umwelt setzen sie sich ihre jeweils eigenen Schwerpunkte. Im Vortrag werden einige interessante Museen vorgestellt. Außerdem soll gezeigt werden, welche verschiedenen Deutungsmöglichkeiten von „Grenzen“ es gibt und welche davon in den Ausstellungen in der Region entdeckt werden können.

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.