Exkurze//Exkursion: Poběžovice/Rošperk/Ronsperg

sobota 11. března 2023

🇨🇿

Komentovaná prohlídka Poběžovic s historičkou Kristýnou Pinkrovou v sobotu 11. března 2023. Sraz je v 10 hodin před poběžovickým kostelem. 

V tomto městečku se po staletí snoubil živel křesťanský i židovský, český i německý, světácký i usedlý a žili zde obyvatelé urození a nemajetní. Zde dějiny otiskly snad všechna dějinná traumata střední Evropy. Není proto vůbec jednoduché nastolit dějinný smír…

Účastnický poplatek: 50 Kč 
 
Akci pořádá Projekt Hindle spolku Chodsko žije! ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia.  
 
Projekt Hindle je realizován za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert. 

 

🇩🇪

 Führung durch den Stadt Poběžovice (Ronsperg) mit Historikerin Kristýna Pinkrová am Samstag den 11. März 2023. Wir treffen uns um 10 Uhr vor dem Kirche in Poběžovice.
 
Seit Jahrhunderten ist diese kleine Stadt eine Mischung aus christlichen und jüdischen, tschechischen und deutschen, weltlichen und sesshaften Bewohnern, aus Reichen und Armen. Hier hat die Geschichte vielleicht alle historischen Traumata Mitteleuropas eingeprägt. Es ist daher nicht einfach, eine historische Versöhnung herzustellen…
 
Teilnahmebeitrag: 50
CZK
 
Die Veranstaltung wird von dem Projekt Hindle des Vereins Chodsko žije! in Zusammenarbeit mit Centrum Bavaria Bohemia organisiert.
 

 

 

Poběžovice v proměnách 20. století

I přes mrazivé počasí se na komentované prohlídce města Poběžovice sešlo 11. března na 50 zájemců (Čechů a Němců). Exkurze se konala pod vedením historičky Kristýny Pinkrové, iniciátorky projektu Hindle, který se snaží připomínat soužití Čechů a Němců na bavorsko-českém pomezí s důrazem na moderní dějiny. Posluchači se během prohlídky seznámili s klíčovými osobnostmi a událostmi Poběžovic/ Ronšperku během posledních sto let.

Na pozadí současné podoby Poběžovic před účastníky akce ožívaly pestré i rozporuplné obrazy pestrého meziválečného městečka obývaného více národnostmi a kulturami. Němými svědky představovaných událostí všem byly budovy dosud neochvějně stojící (kostel sv. Panny Marie), přestavěné (dům A. Langshura, č. p. 8), zpustošené (zámek a jeho okolí) nebo vlivem historických událostí pozapomenuté (německá část hřbitova, kasárna PS).

Bouřlivé dvacáté století, které podobu města i složení jeho obyvatel zásadně proměnilo, již pominulo i se „svými válkami, odsunem a železnou oponou“. Dnešek před každého z nás klade řadu nových výzev a otázek. Uvědomění si vlastních kořenů a odpovědnosti k místu, v němž žijeme, nám může být v současné zjitřené době dobrým průvodcem. Stejně jako motto posledního zastavení exkurze, Zen zahrady Míru: „Vytvořeno s úctou a láskou k domovu, která sahá daleko za hranice. Zejména ty lidské.“

Celou akci skvěle tlumočila Marcela Řezníčková, velké poděkování patří Evě Vondrašové z Městského úřadu Poběžovice za zpřístupnění kostela a kaple, Jitce Molnárové za otevření infocentra a Vinotéce Poběžovice, kde jsme mohli v dalších diskusích v teple pokračovat. Projekt Hindle, jehož byla exkurze součástí, finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Mgr. Kristýna Pinkrová

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj

 

Na malé ohlédnutí se můžete podívat na našem Youtube  kanálu nebo FB Chodsko žije!

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.