Exkurze Koncentrační tábor a hrad Flossenbürg//Exkursion Konzentrationslager und Burg Flossenbürg

Exkurze Koncentrační tábor a hrad Flossenbürg

KDY: sobota 11. května 2024

Harmonogram:

8:00 odjezd Domažlice (autobusové nádraží Poděbradova)

9:30 prohlídka Koncentračního tábora Flossenbürg s průvodcem

11:30 oběd a káva v místní Muzejní kavárně 

13:00 prohlídka hradu Flossenbürg s průvodcem 

15:00 návštěva středu Střední Evropy (Část obce Hildweinsreuth)

17:00 předpokládaný návrat

Cena: 350 Kč/ 14 EUR 
Cena zahrnuje dopravu autobusem, tlumočníka a vstupné, občerstvení v kavárně si hradí každý sám
Organizační pokyny: Na exkurzi je nutné se předem přihlásit do 30. dubna 2024, kapacita je omezená. Kontaktní osoba: Kristýna Pinkrová, email: centrum.hindle@gmail.com, tel: 778 493 101
Exkursion Konzentrationslager und Burg Flossenbürg

WANN: Samstag, 11. Mai 2024 

Programm:

8:00 Uhr Abfahrt von Domažlice (Busbahnhof Poděbradova)

9:30 Uhr Führung durch das Konzentrationslager Flossenbürg mit einem Reiseleiter

11:30 Uhr Mittagessen und Kaffee in der örtlichen Museumscafé

13:00 Uhr Führung durch die Burg Flossenbürg mit einem Reiseleiter

15:00 Uhr Besuch des Zentrums Mitteleuropas (Teil der Gemeinde Hildweinsreuth)

17:00 Uhr voraussichtliche Rückkehr

Preis: 350 Kč/ 14 EUR
Der Preis beinhaltet Busfahrt, Dolmetscher und Eintrittsgelder; Verpflegung im Café zahlt jeder selbst. 
Organisatorische Hinweise:  Organisatorische Hinweise: Eine Anmeldung für die Exkursion ist bis zum 30. April 2024 erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Kontakt: Kristýna Pinkrová, E-Mail: centrum.hindle@gmail.com,
Tel: +420 778 493 101

Foto : David Vereš

🇨🇿

Koncentrační tábor Flossenbürg byl založen v květnu 1938. Tábor neměl sloužit pouze k věznění politických odpůrců, ale vězni zde těžili v nelidských podmínkách žulu v místním kamenolomu. V KT Flossenbürg a jeho pobočných táborech bylo v letech 1938 až 1945 vězněno asi 84.000 mužů a 16.000 žen z více než 30 zemí. Jeho přibližně 80 pobočných táborů se rozprostíralo od Würzburgu po Prahu a od severního Saska až po Dolní Bavorsko. Společně s průvodcem navštívíme areál tohoto bývalého koncentračního tábora, kde bylo vězněno i mnoho vězňů z Domažlicka.

www.gedenkstaette-flossenbuerg.de


Zřícenina hradu Flossenbürg je zdaleka viditelný symbol Hornofalckého lesa. Prvopočátky opevnění se datují kolem roku 1100, a za vlády císaře Fridricha Barbarossy byl dokonce říšským hradem. Pustošení za třicetilé války přineslo hradu Flossenbürg začátek jeho konce. Roku 1634 byl hrad zapálen a v následující době stále více ztrácel na významu, až byl nakonec opuštěn a chátral. Nyní již zakonzervované zbytky hradu umožňují nahlédnout do neklidné minulosti a z obytné věže nabízí úchvatný výhled kolem dokola na Flossenbürg a Hornofalcký les. Kopulovitý kopec Schlossberg na kterém se tyčí zřícenina, patří k nejkrásnějším geotopům Bavorska a je vyhlášen chráněnou krajinou oblastí.
www.flossenbuerg.de

 

 

🇩🇪

Das Konzentrationslager Flossenbürg wurde im Mai 1938 gegründet. Der Lagerkomplex diente nicht nur zur Inhaftierung politischer Gegner, sondern die Gefangenen wurden unter unmenschlichen Bedingungen im örtlichen Steinbruch zur Gewinnung von Granit eingesetzt. In den Jahren 1938 bis 1945 waren in Flossenbürg und seinen Nebenlagern etwa 84.000 Männer und 16.000 Frauen aus über 30 Ländern inhaftiert. Etwa 80 Nebenlager erstreckten sich von Würzburg bis nach Prag und von Nord-Sachsen bis nach Niederbayern. Gemeinsam mit einem Reiseleiter besuchen wir das Gelände dieses ehemaligen Konzentrationslagers, in dem auch viele Gefangene aus Domažlice inhaftiert waren. www.gedenkstaette-flossenbuerg.de


Die Ruine der Burg Flossenbürg ist ein weithin sichtbares Symbol des Oberpfälzer Waldes. Die Anfänge der Befestigung datieren aus dem Jahr 1100, und während der Herrschaft von Kaiser Friedrich Barbarossa war sie sogar eine Reichsburg. Die Zerstörung während des Dreißigjährigen Krieges markierte den Beginn ihres Untergangs. Im Jahr 1634 wurde die Burg niedergebrannt und in den folgenden Jahren verlor sie zunehmend an Bedeutung, bis sie schließlich ganz verlassen und verfiel. Die jetzt konservierten Ruinen der Burg ermöglichen einen Blick in eine bewegte Vergangenheit, und vom Wohn- und Aussichtsturm aus bietet sich ein atemberaubender Rundumblick auf Flossenbürg und den Oberpfälzer Wald. Der kuppelförmige Hügel Schlossberg, auf dem die Ruine thront, gehört zu den schönsten Geotopen Bayerns und ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. www.flossenbuerg.de

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

AKCI pořádá spolek Chodsko žije! v rámci projektu HINDLE 

a KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – odbor Domažlice

                    AKCI Die VERANSTALTUNG wird von der Vereinigung „Chodsko žijet!“ im Rahmen des Projekts HINDLE und dem KLUB DER TSCHISCHEN TOURISTEN – Abteilung Domažlice organisiert.

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.

 

Garant projektu