Exkurze na Grafenriedu

  
Moc nás potěšil velký zájem – z obou stran hranice – o sobotní 

exkurzi   na Grafenried se Zdeňkem Procházkou (s tlumočením Marcely    Řezníčkové). Doufáme, že se budeme nadále setkávat i na dalších akcích, které pro Vás chystáme!

  

Wir haben uns sehr über das große Interesse – von beide Seiten der Grenze – an der Samstags-Exkursion nach Grafenried mit Zdeněk Procházka (gedolmetscht von Marcela Řezníčková) gefreut. Wir hoffen, 

dass wir Sie auch weiterhin bei anderen Veranstaltungen, die wir für Sie planen, treffen werden!   

Kostel