Exkurze NEXT STOP: Folmava bavorská//Exkursion NEXT STOP: Folmava bavorská (NÄCHSTER HALT: Vollmau in Bayern)

Sraz je 17.2. 2024 ve 13 hodin u kostela sv. Antonína Paduánského na Folmavě 

//

Treffpunkt ist um 13.00 Uhr an der Kirche des Hl. Antonius von Padua in Folmava

🇨🇿

U příležitosti 20. výročí vstupu ČR do Evropské unie se letos uskuteční řada aktivit na Folmavě. První z nich je exkurze s názvem NEXT STOP: Folmava bavorská. Víte, že obec Folmava původně patřila v Bavorsku? Až díky smlouvě o novém vyznačení hranic mezi habsburskou monarchií a Bavorskem Folmavu “posunula” do Čech. Co vše můžeme na Folmavě vidět od doby panování Marie Terezie až po vznik Československa se vydáme prozkoumat v sobotu 17. února. Sraz je ve 13 hodin u kostela sv. Antonína Paduánského na Folmavě, po exkurzi následuje společné posezení.

🇩🇪

Anlässlich des 20. Jahrestages des Beitritts der Tschechischen Republik zur Europäischen Union finden in diesem Jahr in Folmava (Vollmau) eine Reihe von Aktivitäten statt. Die erste davon ist eine Exkursion mit dem Titel NEXT STOP: Folmava bavorská (NÄCHSTER HALT: Vollmau in Bayern). Wussten Sie, dass Folmava ursprünglich zu Bayern gehörte? Erst durch den Vertrag über die Neuziehung der Grenzen zwischen der Habsburgermonarchie und Bayern wurde Folmava nach Böhmen „verschoben“. Was wir in Folmava von der Herrschaft Maria Theresias bis zur Gründung der Tschechoslowakei alles sehen können, erkunden wir am Samstag, den 17. Februar. Treffpunkt ist um 13.00 Uhr an der Kirche des Hl. Antonius von Padua in Folmava, im Anschluss an die Exkursion findet ein gemütliches Beisammensein statt.

 

 

Krátký fotofil můžete shlédnout na našem YouTube kanálu, nebo FB:

…a děkujeme za fotky Karlu Reitmeierovi…

Za podpory:

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.