Exkurze – Po stopách plzeňských Němců // Exkursion – Auf den Spuren der Pilsner Deutschen

DĚKUJEME ZA ZÁJEM – KAPACITA NAPLNĚNA, JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT!!!

organizace:

Bavorský expres EC 365: 7:40 Furth im Wald 8:01 h Domažlice 
9:00 sraz a u informačního centra Paluba Hamburk Plzeň (Šumavská ulice).
12:00 společný oběd U Salzmannů 

Organisierung:

Der Zug EC 365: 7:40 Furth im Wald, 8:01 h Domažlice
Das Treffen um 9:00 bei Touristeninformationszentrum “Paluba Hamburk” Pilsner (Straße Šumavská)
Das Mittagessen um 12 Uhr im Restaurace & Hotel U Salzmannů
 

🇨🇿

Christoph Mauerer pochází z pohraniční obce Neukirchen beim Heiligen Blut a učí němčinu na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Tam taky bádá o dějinách plzeňských Němců a na základě svých poznatků nás vezme na netradiční prohlídku Plzně po stopách plzeňských Němců. Ukáže nám, kde před 100 lety sídlili německé instituce jako německojazyčné gymnázium, redakce novin Pilsner Tagblatt, německé divadlo či do kterého kostela chodili plzeňští Němci. Dozvíme se, které ulice, náměstí a mosty byly po roce 1918 přejmenované a které po roce 1945 a také, která ulice po Sametové revoluci dostala zpět svůj název po německém spisovateli. Na základě dobových pramenů uslyšíme, jak znělo nářečí plzeňských Němců a jak byly česko-německé interetnické vztahy ve městě. V rámci prohlídky uvidíme, kde ve městě jsou i dnes ještě vidět staré německé nápisy. A v neposlední řadě se taky budeme zabývat plzeňskými organizacemi česko-německé spolupráce dnešní doby jako třeba Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

 

 

🇩🇪

Christoph Mauerer stammt aus der Grenzgemeinde Neukirchen beim Heiligen Blut und lehrt Deutsch an der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen. Dort forscht er auch über die Geschichte der deutschen Bevölkerung in Pilsen und wird uns mit seinen Erkenntnissen auf eine unkonventionelle Tour durch Pilsen mitnehmen, um den Spuren der deutschen Bevölkerung zu folgen. Er wird uns zeigen, wo sich vor 100 Jahren deutsche Institutionen wie das deutschsprachige Gymnasium, die Redaktion des Pilsner Tagblatts, das deutsche Theater befanden und in welche Kirche die deutschen Einwohner von Pilsen gingen. Wir erfahren, welche Straßen, Plätze und Brücken nach 1918 und welche nach 1945 umbenannt wurden und welche Straße nach der Samtenen Revolution wieder den Namen eines deutschen Schriftstellers erhielt. Anhand zeitgenössischer Quellen werden wir hören, wie der Dialekt der deutschen Einwohner von Pilsen klang und wie die tschechisch-deutschen interethnischen Beziehungen in der Stadt waren. Im Rahmen der Führung werden wir sehen, wo in der Stadt heute noch alte deutsche Inschriften zu finden sind. Nicht zuletzt werden wir uns auch mit Pilsener Organisationen der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit in der Gegenwart beschäftigen, wie z.B. dem Koordinierungszentrum für deutsch-tschechischen Jugendaustausch Tandem.

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.