Generace N V. Kupková – Možná je to i váš příběh

PÁTEK 2.prosince 2022 V 18:00

🇨🇿

Kdo se měl líp? Otázka, kterou si položil tvůrčí tým kolem Veroniky Kupkové, který se stal svědkem vyprávění zůstavších i vysídlených českých Němců. Které další otázky budí téma poválečných událostí dnes, jak se liší východoněmecká a západoněmecká zkušenost, co zůstává nevyřčené a co na to paměť místa? Česko-německý dokumentární film Generace „N“: Deutschböhme, oceněný mj. Česko-německou novinářskou cenou, přivádí pamětníky na místa jejich kořenů v severozápadních Čechách a hledá souvislosti s dnešním společenským děním. Odpovědi na některé otázky však často přichází až v návazné diskuzi. Na ni i na promítání filmu vás srdečně zveme.

🇩🇪

Wem ging es besser? Die Frage des Kreativteams um Veronika Kupková, das die Geschichten der verbliebenen und vertriebenen böhmischen Deutschen beobachtet hat. Welche Fragen wirft das Thema der Nachkriegsereignisse heute noch auf, wie unterscheiden sich die ostdeutschen und westdeutschen Erfahrungen, was bleibt unausgesprochen und was hat die Erinnerung des Ortes dazu zu sagen? Der deutsch-tschechischen Dokumentationsfilm Generation “N”: Deutschböhme, u.a. mit dem Deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet, bringt die Zeitzeugen zu derren Heimatorte in Nordwestböhmen und sucht Zusammenhänge mit dem heutigen gesellschaftlichen Geschehen. Die Antworten zu manchen Fragen kommen aber oft erst in der nachfolgenden Diskussion. Wir laden Sie herzlich zu dieser Diskussion und zur Vorführung des Films ein.

Promítání dokumentu Generace N. Deutschböhme a diskusi s Veronikou Kupkovou  se koná v Centru Hindle (náměstí Míru 122, 344 01 Domažlice)

 2. 12. 2022 v 18:00. Vstupné: 50 Kč.

 

*Veronika Kupková (1987) je spoluautorkou filmu a koordinátorkou projektu Generace „N“: Deutschböhme. Návazně se věnuje aktivitám, které se snaží uchovávat kulturní dědictví a propojit život Čechů a Němců v Krušnohoří, např. s iniciativou Přísečnice žije – Preßnitz lebt. Spolupracuje také na dalších vzdělávacích a kulturních projektech (Rok na hranici).

Nestihli jste setkání s Veronikou Kupkovou a promítání v našem centru? Nevadí, můžete se podívat na záznam na našem YouTube kanálu Centrum Hindle (kliknutím na odkaz níže), kde můžete shlédnout i celý film!

                                                                         Za podpory

                                                       Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                  Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.