Kostel Horšov a zámek Horšovský Týn//Horšov-Kirche und Schloss Bischofteinitz/ Horšovský Týn

sobota 7.10. sraz před kostelem v Horšově

🇨🇿

Kostel Horšov a zámek Horšovský Týn Program:
 
9:45
sraz před kostelem (7. 10. 2023)
 
10:00
Kostel Všech svatých v Horšově S kastelánem Janem Rosendorfským navštívíme jednu z nejvýznamnějších a nejcenněj- šíchcírkevních staveb regionu Západní Čechy. Původně románský kostelík z 12. století byl goticky přestavěný do podoby, kterou si zachoval až dodnes. Společně se podíváme i na krov z roku 1363, který patří mezi nejstarší v Čechách. Poslední velká úprava interiéru kostela v barokním slohu byla uskutečněna v první polovině 18. století. Z tohoto období pochází i oltáře, výzdoba stropu a kazatelna.
 
12:00
 
oběd v Zámecké restauraci Horšovský Týn 14:00 Zámek Horšovský Týn S průvodkyní se podíváme, jak se rodině Trauttmansdorffů na zámku v Horšovském Týně bydlelo od 16. do počátku 20. století. Navštívíme salony, taneční sál, knihovnu a unikátní obrazovou galerii. Celkem je na tomto prohlídkovém okruhu 142 schodů.
 
15:30
 
konec prohlídky, možnost navštívit zámecký park
 
Organizační pokyny: – Počet účastníků omezen, rezervace nutná: emailem centrum.hindle@gmail.com, nebo zprávou K. Pinkrové +420 778493101 – 340 Kč/ 15,5 Euro (včetně vstupného do kostela a hradu, při návštěvě pouze jedné památky polovina)

 

 

🇩🇪

Horšov-Kirche und Schloss Bischofteinitz/Horšovský Týn Programm:

9:45

Treffen vor der Kirche (7.10.2023) 10:00 Allerheiligenkirche in Horšov Mit dem Kastellan Jan Rosendorfsky besuchen wir eines der wichtigsten und wertvollsten Kirchengebäude in Westböhmen. Ursprünglich eine romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, wurde sie im gotischen Stil umgebaut, den sie bis heute beibehalten hat. Gemeinsam schauen wir uns auch den Dachstuhl aus dem Jahr 1363 an, der zu den ältesten in Böhmen gehört. Die letzte große Renovierung des Kircheninneren im Barockstil wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts durchgeführt. Aus dieser Zeit stammen die Altäre, die Deckendekoration und die Kanzel.

12:00

Mittagessen im Zámecká restaurace Horšovský Týn

14:00

Schloss Bischofteinitz/Horšovský Týn Mit unserer Führerin sehen wir, wie die Familie Trauttmansdorff vom 16. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts im Schloss Horšovský Týn lebte. Wir besichtigen die Salons, den Ballsaal, die Bibliothek und die einzigartige Gemäldegalerie. Die Besichtigung umfasst insgesamt 142 Stufen.

15:30

Ende der Tour, Möglichkeit zur Besichtigung des Schlossparks

Organisatorische Hinweise: – Begrenzte Teilnehmerzahl, Reservierung erforderlich: E-Mail centrum.hindle@gmail.com oder Nachricht an K. Pinkrova +420 778493101 – 340 CZK/ 15,5 Euro (inkl. Eintritt in die Kirche und das Schloss, halber Preis beim Besuch nur eines Denkmals)

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.