Oskar Siebert: Můj život s železnou oponou // Oskar Siebert: Mein Leben mit dem Eisernen Vorhang

PÁTEK 25. LISTOPADU 2022 V 18:00

Oskar Georg Siebert, se narodil v Berlíně, ale po odvlečení žil od roku 1944 až do svého přesídlení v červenci 1976 v ČSSR. Kvůli svému německému původu byl často diskriminován a dokonce označován za špiona. Za své protikomunistické smýšlení a aktivity byl v letech 1970-1976 zatčen StB  a několik měsíců vyslýchán ve vyšetřovací vazbě. Po přesídlení do Německa byl obvykle označován za „rodilého Čecha“.
Již v roce 1995 byl Siebert iniciátorem česko-německé kulturní spolupráce, zejména v oblasti neprofesionálního filmu. Siebert byl iniciátorem a také organizátorem Česko-bavorského filmového festivalu. 
Jeho knihy v němčině jsou zapsány v Německé národní knihovně a české překlady byly zařazeny mezi literární díla v mezinárodní knihovně a archivu Národního muzea v Praze. V rámci svého literárního projektu s mottem: „Zažít literaturu, překonat hranice, prohloubit vztahy“ absolvoval více než 42 autorských čtení a besed v České republice a Bavorsku jako lektor svého autobiografického románu.
 
 
                     Knihu Oskara Sieberta  „NEŽÁDOUCÍ,“ můžete zakoupit také u nás!

                                                                         Za podpory

                                                       Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                  Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.