PO PĚŠINÁCH BĚLSKEM-VÝSTAVA//UNTERWEGS DURCH DIE REGION WEISSENSULZ – BĚLSKO – DIE AUSSTELLUNG

od 28.11. – 14.3.2024 Furth im Wald

🇨🇿

PO PĚŠINÁCH BĚLSKEM. Průvodce po historii Bělé nad Radbuzou a okolí.

Stejně jako se náš život odvíjí v jednotlivých fázích a etapách, proměňuje se i krajina. Reaguje na změny přírodních podmínek a posuny v lidské společnosti. Mění se a současně nese stopy těchto proměn. Je živým záznamem cesty, kterou společenství lidí v určitém území prošlo.

Výstava zachycuje nekončící se potýkání člověka s přírodou, lidí s historií, krajiny s časem. Motivem je pěšina, po níž lidé putují a na které mohou otevřeně sdílet své prožitky. Na Bělsku můžete pocítit jedinečnost, která někdy popírá měřítka krásy, ale pro svou autentickou atmosféru je neopakovatelná a originální.

Výstava stručně zachycuje historický oblouk od středověké kolonizace Českého lesa a oblasti Bělska až po extrémní dvacáté století se všemi jeho historickými a společenskými protiklady. Připomíná osudy lidí, kteří již nežijí a podobu krajiny, která již neexistuje, ale můžeme ji objevit při podrobném zkoumání s batohem na zádech. Také se vydává za obzor staré – německé Bělé a jejího okolí a snaží se přiblížit obrysy budování nové Bělé – jak v poválečné éře socialismu, tak v časech demokracie posledních 30 let.

Výstava představuje kraj krásný a zároveň brutálně poznamenaný historií. Je místem, kde můžete celý den jít a nepotkat člověka, místem, kde jste nuceni vést dialog s okolní krajinou a sami se sebou.

🇩🇪

UNTERWEGS DURCH DIE REGION WEISSENSULZ – BĚLSKO. Ein Führer durch die Geschichte von Bělá nad Radbuzou und seiner Umgebung.

So wie sich unser Leben in Phasen und Etappen entfaltet, verändert sich auch die Landschaft. Sie reagiert auf die Veränderungen der natürlichen Gegebenheiten und den Wandel der menschlichen Gesellschaft. Sie verändert sich und trägt gleichzeitig die Spuren dieser Veränderungen. Sie ist ein lebendiges Zeugnis des Weges, den eine Gemeinschaft von Menschen in einem bestimmten Gebiet zurückgelegt hat.

Die Ausstellung thematisiert den nie endenden Kampf zwischen Mensch und Natur, Mensch und Geschichte, Landschaft und Zeit. Das Motiv ist ein Weg, auf dem die Menschen wandern und auf dem sie ihre Erfahrungen offen teilen können. Man spürt die Einzigartigkeit Belgrads, das sich manchmal über die Normen der Schönheit hinwegsetzt, aber durch seine authentische Atmosphäre einzigartig und originell ist.

Die Ausstellung spannt kurz den historischen Bogen von der mittelalterlichen Besiedlung des Böhmerwaldes und der Region Bělá – Weissensulz bis ins äußerste zwanzigste Jahrhundert mit all seinen historischen und sozialen Widersprüchen. Jahrhundert mit all seinen historischen und sozialen Widersprüchen. Sie erinnert an das Schicksal von Menschen, die nicht mehr leben, und an die Gestalt einer Landschaft, die es nicht mehr gibt, die man aber bei genauer Betrachtung mit einem Rucksack auf dem Rücken entdecken kann. Sie geht auch über den Horizont des altdeutschen Bela und seiner Umgebung hinaus und versucht, die Konturen des Aufbaus eines neuen Bela zu zeichnen – sowohl in der Nachkriegszeit des Sozialismus als auch in den demokratischen Zeiten der letzten 30 Jahre.

Die Ausstellung präsentiert eine Region, die sowohl schön als auch brutal von der Geschichte gezeichnet ist. Es ist ein Ort, an dem man den ganzen Tag spazieren gehen kann, ohne einen Menschen zu treffen, ein Ort, an dem man gezwungen ist, einen Dialog mit der umgebenden Landschaft und mit sich selbst zu führen.

 

 

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.