PŘEDÁŠKA//VORTRAG – DOMOV POBĚŽOVICE//HEIMAT RONSPERG

Schloßplatz, 93437 Furth im Wald, Deutschland
Kdy? Čtvrtek 14. března 2024 v 19 hodin
Wann? Am Donnerstag, den 14. März um 19 Uhr nach Furth im Wald

🇨🇿

Ve čtvrtek 14. března od 19 hodin  se přijďte poslechnout do Furth im Waldu na naši přednášku  DOMOV/ HEIMAT – POBĚŽOVICE/RONSPERG: Poběžovice jsou zelené město na Pivoňce, v němž se zrodily myšlenky evropského sjednocení. Osudy místa utvářeli lidé mluvící česky, německy, jidiš i japonsky, katolíci, protestanté, židé i bezvěrci, šlechtici i poddaní, demokraté, nacisté i komunisté, pohraniční a podnikatelé. Ti všichni se podíleli na podobě a charakteru dnešních Poběžovic. Autoři Kristýna Pinkrová a Ladislav Ptáček v devíti kapitolách představují dlouhou a spletitou cestu, kterou prošli Poběžovice, resp. Ronšperk za téměř sedm století své historicky doložené existence. Střídala se při tom období vzestupu, poklidného bytí i dějinných zvratů.

 

 

🇩🇪

Kommen Sie am Donnerstag, den 14. März um 19 Uhr nach Furth im Wald, um unseren Vortrag DOMOV/ HEIMAT – POBĚŽOVICE/RONSPERG zu hören: Poběžovice, ist eine grüne Stadt an der Fluss Pivoňka, in der die Idee der europäischen Einigung geboren wurde. Ein Ort, dessen Geschichte von Menschen geprägt wurde, die Tschechisch, Deutsch, Jiddisch und Japanisch sprachen, von Katholiken, Protestanten, Juden und Ungläubigen, von Adeligen und Untertanen, von Demokraten, Nazis und Kommunisten, von Grenzsoldaten, Geschäftsleuten. Sie trugen alle zur Gestalt und zum Charakter des heutigen Poběžovice bei. In neun Kapiteln stellen die Autoren Kristýna Pinkrová und Ladislav Ptáček Ihnen den langen und verschlungenen Weg vor, den Poběžovice bzw. Ronsperg in den fast sieben Jahrhunderten seiner historisch dokumentierten Existenz zurückgelegt hat. Dabei gab es abwechselnd Etappen des Aufstieges, des friedlichen Daseins und der historischen Umwälzungen.

Foto : Eva Bystrianská

Za podpory

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.