Přednáška – //Vortrag – Fenomén hranice na příběhu rodiny pana Hofmeistera // Das Phänomen der Grenze am Beispiel der Familie von Herrn Hofmeister

24. května, 18 hodin // 24. Mai, 18 Uhr Centrum Hindle, náměstí Míru 122, Domažlice

🇨🇿

Fenomén hranice na příběhu rodiny pana Hofmeistera

Přednáška Kristýny Zimmerové přináší příběh pana Antonína Hofmeistera. Pomocí jeho příběhu mapuje vývoj regionu ve 20. století a tím odhaluje dramatické proměny způsobené světovými válkami, odsunem Němců a železnou oponou, a poskytuje tak vhled do života obyčejných lidí v pohraničí a vlivu velkých dějin na jejich identitu a každodenní život.

🇩🇪

Das Phänomen der Grenze am Beispiel der Familie von Herrn Hofmeister

Kristýna Zimmerová stellt in ihrem Vortrag die Geschichte von Herrn Antonín Hofmeister vor. Anhand seiner Geschichte zeichnet sie die Entwicklung der Region im 20. Jahrhundert nach, zeigt die dramatischen Veränderungen durch die Weltkriege, die Vertreibung der Deutschen und den Eisernen Vorhang auf und gibt so einen Einblick in das Leben der einfachen Menschen in der Grenzregion und die Auswirkungen der großen historischen Ereignisse auf ihre Identität und ihren Alltag.

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.

 

Garant projektu