Přednáška//Vortrag: Pád železné opony//Der Fall des Eisernen Vorhangs

V pátek 17.11. v 18h Centrum Hindle

🇨🇿

Po sametové revoluci v Československu v listopadu 1989 děsivá železná opona rychle zmizela. Karl Reitmeier jako redaktor zažil tyto události na vlastní kůži. Stál mezi řadami hraničních plotů, když byly demontovány, a po politických změnách v sousední zemi cestoval do českého pohraničí. Ve své přednášce bude referovat o svých tehdejších zážitcích a ukáže také zajímavé obrazové materiály. K návštěvě druhé strany hranice ho inspiroval tehdejší starosta Furth im Wald Reinhold Macho, který již před pádem železné opony navázal přeshraniční kontakty – i o tom bude v přednášce řeč.

 

 

🇩🇪

Nach der Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei im November 1989 verschwand sehr schnell auch der schreckliche Eiserne Vorhang. Diese Ereignisse hat Karl Reitmeier als Redakteur hautnah miterlebt. Er stand zwischen den Grenzzaun-Reihen, als dieser abgebaut wurde und hat sich nach den politischen Veränderungen im Nachbarland in das böhmische Grenzgebiet begeben. In seinem Vortrag berichtet er über seine damaligen Erlebnisse und zeigt dazu auch eine interessante Bilder-Präsentation. Inspiriert zu den Besuchen jenseits der Grenze wurde er vom damaligen Bürgermeister von Furth im Wald, Reinhold Macho, der schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs grenzüberschreitende Kontakte geknüpft hatte, die Reitmeier ebenfalls begleitete und die in dem Vortrag auch Erwähnung finden.

 

 

Fotografie: Karl Reitmeier (vpravo) při své první návštěvě Čerchova spolu s Franzem Thurnerem, českým lesníkem Jaroslavem Dufkem a Reinholdem Machem.
 
 
Titelbild: Karl Reitmeier (rechts) bei seinem ersten Besuch am Čerchov zusammen mit Franz Thurner, dem tschechischen Förster Jaroslav Dufek und Reinhold Macho.

Celou přednášku si můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu….

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.