Přednáška//Vortrag – Počátky turismu na Domažlicku//Anfänge des Tourismus im Bezirk Domažlice

POZOR NOVÝ TERMÍN – PŘESUNUTO NA 10.11.2023 !!!!!

10. 11. 2023, 18 hodin/ Uhr Centrum Hindle,  vstupné 50 Kč / Eintritt 50 CZK

 

 

🇨🇿

Přednáška na základě dobových dokumentů přiblíží rozvoj turistiky v regionu na konci 19. a počátku 20. století včetně okolností stavby rozhleden na Čerchově a zasadí je do kontextu raného turistického hnutí v českých zemích, ale – podobně jako rozhledna na Čerchově – nabídne také pohled přes hranici. Přednáší Anna Kolářová, doktorandka historie na FF UK.

 

🇩🇪

Der Vortrag wird die Entwicklung des Tourismus in der Region Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts einschließlich der Umstände der Errichtung der Aussichtstürme auf Čerchov darstellen und sie in den Kontext der frühen Tourismusbewegung in den böhmischen Ländern stellen, aber – wie der Aussichtsturm auf Čerchov – auch einen Blick über die Grenze bieten. Die Vortragende ist Anna Kolářová, Promovendin im Fach Geschichte an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag.

Celou přednášku můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu…..

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.