Přednáška//Vortrag „Proměny Týnského předměstí v Domažlicích“//Die Veränderungen des Stadtteils Týnské předměstí in Domažlice

pátek 23. února od 18 hodin.

🇨🇿

V pátek 23. 2. od 18 hodin zveme vás na přednášku Proměny Týnského předměstí v Domažlicích Radky Kinkorové, ředitelky Státního okresního archivu Domažlice, která se koná v pátek 23. února od 18 hodin. Týnské Předměstí v Domažlicích se začalo rozvíjet především po odstranění středověkých hradeb. Zastavění Týnského Předměstí v Domažlicích veřejnými a obytnými stavbami se shodovalo s obecným trendem. Poválečný příliv obyvatelstva do města podnítil bytovou výstavbu. Mezi běžnou zástavbou zde vyniklo několik objektů, ať už svojí velikostí (budova úřadů s okresní působností) nebo originalitou (lesnická škola, sokolovna). Sledování urbanistického vývoje Týnského Předměstí proto nepřináší jen poznatky o stavebním prostředí Domažlic, ale i informace o jednotlivých limitech okresního města v přijímání moderních přístupů, včetně odvahy k uplatnění nových architektonických forem.

🇩🇪

Am Freitag, den 23. Februar um 18.00 Uhr laden wir Sie zu einem Vortrag von Radka Kinkorová, Direktorin des Staatlichen Bezirksarchivs in Domažlice, über die Veränderungen des Stadtteils Týnské předměstí in Domažlice ein. Týnské Předměstí in Domažlice begann sich vor allem nach dem Abriss der mittelalterlichen Stadtmauern zu entwickeln. Die Bebauung der Vorstadt Týn in Domažlice mit öffentlichen und Wohngebäuden entsprach dem allgemeinen Trend. Der Zustrom der Nachkriegsbevölkerung in die Stadt förderte den Wohnungsbau. Unter den gewöhnlichen Bauten ragten einige durch ihre Größe (Gebäude des Bezirksamtes) oder Originalität (Forstschule, Turnhalle) heraus. Die Verfolgung der städtebaulichen Entwicklung der Vorstadt Týn gibt somit nicht nur Aufschluss über die architektonische Gestaltung von Domažlice, sondern auch über die Grenzen der Bezirksstadt bei der Übernahme moderner Ansätze, einschließlich des Mutes zur Anwendung neuer architektonischer Formen.Foto: Karl Reitmeier

 

 

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.