Program Hindle! Aneb co Vás ještě čeká do konce roku 2022?

🇨🇿🇩🇪
Jaké akce pro Vás do konce roku ještě chystáme? Během listopadu můžete ještě v našem Centru Hindle navštívit výstavu Spolku Adalberta Stiftera „Významní Češi. Mezi jazykem, národem a státem 1800–1945“, v prosinci ji pak vystřídá výstava „Narození v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?“. Kromě toho připravujeme další výlety, přednášku, řemeslný kurz nebo promítání.
//
Welche Veranstaltungen planen wir für Sie noch in diesem Jahr? Im November können Sie auch die Ausstellung der Adalbert Stifter Verein „Bedeutende Tschechen. Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800 – 1945“ in Zentrum Hindle besuchen, im Dezember wird sie durch die Ausstellung „In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt? Zwölf ausgewählte Lebensbilder“ ersetzt. Dann bereiten wir noch weitere Ausflüge, einen Vortrag, einen Handwerkskurs oder eine Vorführung vor.

                                                                         Za podpory

Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Pořadatelé z akcí pořizují obrazový a zvukový záznam 

(foto, video) pro účely dokumentace, zpravodajství a propagace. Svou účastí dáváte najevo, že souhlasíte s případným zachycením své podoby

 a následným zveřejněním záznamu.