Projektový den NEXT STOP Folmava – Oživená paměť//NEXT STOP Folmava – Wiederbelebte Erinnerung

Pondělí 11.března 2024

🇨🇿

NEXT STOP Folmava – Oživená paměť první/poslední obce na hranicích

Když se dnes řekne Folmava, vybaví se většině pojmy jako hraniční přechod, obchody, kasina nebo noční podniky. Folmava ale skrývá mnoho zajímavých historických vrstev, které v pondělí 11. března společně objevovali deváťáci z mrákovské školy a jejich vrstevníci z Mittelschule ve Furth im Waldu. Dělo se tak v rámci vzdělávacího projektu NEXT STOP, financovaného Česko-německým fondem budoucnosti. Akce byla uspořádána kanceláří Europe Direct Furth im Wald společně s Landestormuseum Furth im Wald a přeshraničním projektem Hindle, zaštiťovaným spolkem Chodsko žije!.

Studenti společně navštívili místní kostel sv. Antonína Paduánského a nedaleký hřbitov. Jména na náhrobcích i na památníku obětem 1. světové války jim napověděla, kdo na Folmavě žil do roku 1945 a jakým jazykem mluvili zdejší věřící. Polorozpadlé budovy bývalých škol a kasáren pohraniční stráže jim zase naznačily, že pohraniční obec za posledních osmdesát let prodělala mnoho radikálních změn. 

Získané poznatky studenti využili při vyplňování pracovního listu a snažili se pochopit, proč Folmava nevypadá jako tuctová vesnice. K tomu jim pomáhal výklad průvodkyně a historičky Kristýny Pinkrové i závěrečná beseda s místními pamětníky Janem Baumannem a Tomášem Kohelem.

Projekt NEXT STOP vznikl k připomenutí dvacátého výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Jeho cílem bylo zastavit lidi na místě, kterým často jen projíždějí a ukázat jim, že Folmava nejsou jen kasina, ale mnohem více. Studenti navíc prakticky zahájili spolupráci a setkávání, nejen nad historickými tématy. V červnu se mrákovští vydají za přáteli do Furth im Waldu, aby tentokrát společně odhalovali skrytá tajemství tohoto bavorského městečka. 

Krátký film o společném projektovém dni ve Folmavě najdete na YouTube kanálu Hindle: https://youtu.be/Z_mwArPil-g.

 

Kristýna Pinkrová und Katharina Drescher Seidl

 

 

🇩🇪

NEXT STOP Folmava – Wiederbelebte Erinnerung an das erste/letzte Dorf an der Grenze

Wenn man heute Folmava sagt, denken die meisten Menschen an Grenzübergänge, Geschäfte, Kasinos und Nachtleben. Hinter diesem ersten Eindruck birgt Folmava  aber viele interessante historische Seiten, die am Montag, dem 11. März, von Neuntklässlern der Mrákov-Schule und ihren Mitschülern der Mittelschule in Furth im Wald gemeinsam erkundet wurden. Dies geschah im Rahmen des Bildungsprojekts NEXT STOP, das vom Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds finanziert wird. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Europe Direct Büro Furth im Wald gemeinsam mit dem Landestormuseum Furth im Wald und dem grenzüberschreitenden Verein Hindle.

Die Schüler besuchten die örtliche Kirche des Heiligen Antonius von Padua und den nahe gelegenen Friedhof. Die Namen auf den Grabsteinen und auf dem Denkmal für die Opfer des Ersten Weltkriegs gaben ihnen Aufschluss darüber, wer bis 1945 in Folmava lebte und welche Sprache die Gläubigen vor Ort sprachen. Die halb verfallenen Gebäude der ehemaligen Schulen und Kasernen der Grenztruppen verrieten ihnen, dass das Grenzdorf in den letzten achtzig Jahren viele radikale Veränderungen erlebt hatte. 

Mit dem erworbenen Wissen füllten die Schüler ein Arbeitsblatt aus und versuchten zu verstehen, warum Folmava nicht wie ein gewöhnliches Dorf aussieht. Dabei halfen die Interpretationen der Fremdenführerin und Historikerin Kristýna Pinkrová sowie die abschließende Diskussion mit den örtlichen Gedenkstättenleitern Jan Baumann und Tomáš Kohel.

Das Projekt NEXT STOP wurde anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Beitritts der Tschechischen Republik zur Europäischen Union ins Leben gerufen. Ziel war es, die Menschen an einem Ort zu „stoppen“, an dem sie oft nur vorbeikommen, und ihnen zu zeigen, dass Folmava nicht nur ein Kasino ist, sondern viel mehr. Darüber hinaus hat das Projekt die Zusammenarbeit und Begegnung zwischen zwei regionalen Schulen auf den Weg gebracht. Im Juni werden die tschechischen Schüler ihre Freunde in Furth im Wald besuchen, um gemeinsam die verborgenen Geheimnisse dieser bayerischen Stadt zu entdecken. 

Auf dem Youtube-Kanal des Vereins Hindle findet sich ein kurzen Film zum gemeinsamen Projekttag in Folmava: https://youtu.be/Z_mwArPil-g

 

Kristýna Pinkrová und Katharina Drescher Seidl

Krátký záznam můžete shlédnut na: 

Za podpory

Těšíme se na vaší účast!

 

 

                                   Za podpory

Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

      Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.