Vernisáž výstavy a představení knihy: Po pěšinách Bělska, křehkého srdce Českého lesa

Reportáž ze křtu knihy

V pondělí 18. října od 17 hodin vás srdečně zveme na vernisáž výstavy a představení knihy Po pěšinách Bělska. 

Místo: Chodský hrad, Domažlice

FB událost: https://fb.me/e/18Vpfcl9N

Bělské cesty jsou neobyčejné – skrývají v sobě nevšední krásu a pohnutou historii, která může nezasvěceným zůstat skrytá.

Proto byla práce na knize a výstavě Po pěšinách Bělskem velice dobrodružná a příběh (ne)vyrovnávání se s jeho historií trvá dodnes.

Přijďte s námi podiskutovat, nebo se jen kochat historickými snímky, nebo výjimečnými fotografiemi Evy Bystrianské

Kniha i výstava vznikly u příležitosti 900 let od první písemné zmínky o Bělé. 

Vydejte se jejich prostřednictvím poznat Bělsko – krásný, ale drsný kraj, ve kterém nebylo nikdy snadné obstát. 

Region, kde můžeme objevovat stopy různých epoch: od středověké kolonizace a staleté osídlení českými Němci, přes časy pohraničníků a budování socialismu až po současnost.

O knize:

PO PĚŠINÁCH BĚLSKEM. Průvodce po historii Bělé nad Radbuzou a okolí.

Stejně jako se náš život odvíjí v jednotlivých fázích a etapách, proměňuje se i krajina. Reaguje na změny přírodních podmínek a posuny v lidské společnosti. Mění se a současně nese stopy těchto proměn. Je živým záznamem cesty, kterou společenství lidí v určitém území prošlo.

Předkládána kniha Po pěšinách Bělskem se snaží zachytit nekončící potýkání člověka s přírodou, lidí s historií, krajiny s časem. Autoři do názvu knihy vtiskli motiv pěšiny, po níž lidé putují a na které mohou otevřeně sdílet své prožitky. Kniha si nečiní ambici vytvářet u čtenáře jednoznačný a ucelený obraz o Bělsku. Spíše chce vytvořit prostor pro dialog, výměnu zkušeností, sdílení pocitů a vývoj názorů.

V první řadě by kniha měla oslovovat lidi, kteří s Bělskem spojili svůj životní příběh, jsou v místní krajině zakotveni a pocitově se s ní dokážou propojit. Cítí její ryzí jedinečnost, která možná popírá zaužívaná měřítka krásy, ale pro svou autentickou atmosféru je neopakovatelná a originální.

Strohou řečí faktů kniha zachycuje historický oblouk od středověké kolonizace Českého lesa a oblasti Bělska až po extrémní dvacáté století se všemi jeho historickými a společenskými protiklady. Připomíná osudy lidí, kteří již nežijí a podobu krajiny, která již neexistuje, ale můžeme ji objevit při podrobném zkoumání s batohem na zádech. Zároveň se však kniha vydává za obzor staré – německé Bělé a jejího okolí a snaží se přiblížit obrysy budování nové Bělé – jak v poválečné éře socialismu, tak v časech kapitalismu a demokracie posledních 30 let.

Zevrubným zkoumáním historických písemných pramenů i vzpomínek pamětníků, opakovanou snahou prochodit a do sebe nasát krajinu zaniklých vsí, bývalých sklářských hutí, opuštěných rot pohraniční stráže, ale i nově opravených a postavených domů, se autoři knihy slovem i obrazem pokusili předat ostatním zprávu o minulosti, přítomnosti a snad i budoucnosti jednoho regionu, který stojí za to blíže poznat. 

P. S. Ale pozor, je to region, který neodpovídá prefabrikovanému pojetí „univerzální krásy“ známé z turistických publikací. Je krásný a zároveň brutálně poznamenaný historií. Je místem, kde můžete celý den jít a nepotkat člověka, místem, kde jste nuceni vést dialog s okolní krajinou a sami se sebou. 

Pro město Bělá nad Radbuzou vydal v roce 2021 spolek pro kulturu a rozvoj Chodsko žije!

Autorský tým: Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček, Radka Kinkorová, Karl Reitmeier

Fotografie a grafická úprava: Eva Bystrianská

Překlady a jazyková redakce: Eva Krčmáriková, Lenka Pučalíková