Vernisáž výstavy „Narození v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?“

Neděle 18.prosince 2022

🇨🇿

Vernisáž výstavy „Narození v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?“ se uskuteční v neděli 18. prosince od 17 hodin. 

Dvojjazyčná výstava věnovaná dvanácti známým i méně známým osobnostem německo-jazyčného kulturního života v Čechách a na Moravě, které se zde narodily. Prostřednictvím textů i fotografií je možné seznámit se např. s Johannem Gregorem Mendelem, Karlem Krausem, Gustavem Mahlerem, Sigmundem Freudem, Rainerem Maria Rilkem a mnoha dalšími. Autorem výstavy je Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově.

Berta von Shuttner

O. Schindler

🇩🇪

Eröffnung der Ausstellung „In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt?“ findet am Sonntag, den 18. Dezember um 17 Uhr statt. 

Die zweisprachige Ausstellung ist zwölf bekannten und weniger bekannten Persönlichkeiten des deutschsprachigen Kulturlebens in Böhmen und Mähren gewidmet, die hier geboren wurden. Anhand von Texten und Fotos können Sie Johann Gregor Mendel, Karl Kraus, Gustav Mahler, Sigmund Freud, Rainer Maria Rilke und viele andere kennenlernen. Die Ausstellung wurde von dem Adalbert Stifter Verein verfasst.

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.