Vortrag//Přednáška – UNTERWEGS DURCH DIE REGION WEISSENSULZ – BĚLSKO// PO PĚŠINÁCH BĚLSKEM

 

kontakt: Kristýna Pinkrová, Georgssaal, Landestormuseum, Schloßplatz 4, Furth im Wald, 19:00

 

🇨🇿

Stejně jako se náš život odvíjí v jednotlivých fázích a etapách, proměňuje se i krajina. Reaguje na změny přírodních podmínek a posuny v lidské společnosti. Mění se a současně nese stopy těchto proměn. Je živým záznamem cesty, kterou společenství lidí v určitém území prošlo.

Přednáška stručně zachycuje historický oblouk od středověké kolonizace Českého lesa a oblasti Bělska až po extrémní dvacáté století se všemi jeho historickými a společenskými protiklady. Připomíná osudy lidí, kteří již nežijí a podobu krajiny, která již neexistuje, ale můžeme ji objevit při podrobném zkoumání s batohem na zádech. Také se vydává za obzor staré – německé Bělé a jejího okolí a snaží se přiblížit obrysy budování nové Bělé – jak v poválečné éře socialismu, tak v časech demokracie posledních 30 let.

 

 

🇩🇪

So wie sich unser Leben in Phasen und Etappen entfaltet, verändert sich auch die Landschaft. Sie reagiert auf die Veränderungen der natürlichen Gegebenheiten und den Wandel der menschlichen Gesellschaft. Sie verändert sich und trägt gleichzeitig die Spuren dieser Veränderungen. Sie ist ein lebendiges Zeugnis des Weges, den eine Gemeinschaft von Menschen in einem bestimmten Gebiet zurückgelegt hat.

Der Vortrag spannt kurz den historischen Bogen von der mittelalterlichen Besiedlung des Böhmerwaldes und der Region Bělá – Weissensulz bis ins äußerste zwanzigste Jahrhundert mit all seinen historischen und sozialen Widersprüchen. Jahrhundert mit all seinen historischen und sozialen Widersprüchen. Sie erinnert an das Schicksal von Menschen, die nicht mehr leben, und an die Gestalt einer Landschaft, die es nicht mehr gibt, die man aber bei genauer Betrachtung mit einem Rucksack auf dem Rücken entdecken kann. Sie geht auch über den Horizont des altdeutschen Bela und seiner Umgebung hinaus und versucht, die Konturen des Aufbaus eines neuen Bela zu zeichnen – sowohl in der Nachkriegszeit des Sozialismus als auch in den demokratischen Zeiten der letzten 30 Jahre.