Vybledlé, ale ne ztracené – Po stopách šumavské historie//Verblichen, aber nicht verschwunden – Eine Spurensuche im Böhmerwald

pátek 4.8.2023 v 18h v Centru Hindle

🇨🇿

Vztahy mezi Čechy a Němci se upírají ke společné bu-doucnosti, společně prožitá historie ale nebyla bez konfliktů. Výzkumné konsorcium, na němž se podílejí univerzity v Řezně a Pasově, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově, se tématem Hranice v národních a nadnárodních vzpomínkových kulturách mezi Českem a Bavorskem zabývá od roku 2017 a věnuje pozornost i výchově vědeckého dorostu. V říjnu 2019 se studující zmíněných univerzit vydali na exkurzi po stopách dřívějšího německy hovořícího obyvatelstva na Šumavu. Každý z účastníků vybral jednu z fotografií, které v průběhu exkurze vznikly a napsal k ní krátký text. Dvojjazyčná česko-německá výstava, která existuje i v digitální formě, prezentuje staré hřbitovy, kostely, zbytky zmizelých obcí a nově založená muzea a citlivě připomíná zaniklý svět.

Vedení exkurze:

Dr. Wolfgang Schwarz, kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera, doktorand Mikuláš Zvánovec, Univerzita Karlova v Praze.

Otevírací doba

Neděle a pondělí

13–18 hod.

mimo otevírací dobu po domluvě:

Kristýna Pinkrová, centrum.hindle@gmail.com, 0778 493 101

🇩🇪

Die Beziehungen zwischen Deutschen und Tsche-
chen sind inzwischen auf eine gemeinsame Zukunftausgerichtet,die gemeinsame Geschichtegestaltetesich aber nicht konfliktfrei. Ein Forschungsverbun aus Einrichtungen an den Universitäten Regensburg, Passau, Prag und Ústí nad Labem (Aussig) sowie dem Kulturreferenten für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein widmet sich seit 2017 dem Thema Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinne-
rungskulturen zwischen Tschechien und Bayern undhat dabei auch den wissenschaftlichen Nachwuchs im Blick.
Eine Exkursion mit Studierenden der genannten
Universitäten ging in diesem Rahmen im Oktober 2019 den Spuren der ehemaligen deutschsprachigen Bevölkerung im Böhmerwald nach. Die Teilnehmer*innen wählten jeweils eine der dabei entstandenen Fotografien aus und verfassten dazu einen Text. Die zweisprachig deutsch-tschechische, auch in digitaler Form existierende Ausstellung zeigt alte Friedhöfe, Kirchen, Reste verschwundene Orte und neu gegründete Mu-
seen und entführt behutsam in eine vergangene Welt.

Exkursionsleitung: 

Dr. Wolfgang Schwarz, Kultur-
referent für die böhmischen Länder im Adalbert Stif-
ter Verein, Doktorand Mikuláš Zvánovec (Karlsuniver-
sität Prag)

 

Centrum Hindle

Náměstí Míru 122

344 01 Domažlice

Tschechien

 

Öffnungszeiten

So u. Mo 13–18 Uhr

Oder nach Absprache:

Kristýna Pinkrová, centrum.hindle@gmail.com

Tel.: 00420/778 493 101

Eintritt frei