Výšlap na Čerchov s Karlem Reitmeierem

Pátek 30.prosince 2022

🇨🇿

Výšlap na Čerchov s Karlem Reitmeierem 

Poslední letošní aktivita – výšlap na Čerchov se konná v pátek 30. prosince; sraz je v 10 hodin na parkovišti na Černé řece, trasa vede pěšky po modré turistické značce.

Příspěvek na účast: 50 Kč

Akce je realizována za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

🇩🇪

Wanderung auf Čerchov mit Karl Reitmeier

Freitag den 30. Dezember; Treffpunkt: Parkplatz Černá řeka

Teilnahmebeitrag: 50 CZK

Die Veranstaltung wird mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.