Výstava-Vernisáž//Ausstellung-Vernissage – Z jednoho domu//Aus einem Haus

 
NEDĚLE 16. června, 17 hodin //  16. Juni 17 Uhr Centrum Hindle, náměstí Míru 122, Domažlice

🇨🇿

Z jednoho domu

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Z jednoho domu, která se koná v neděli 16. června od 17 hodin v Centru Hindle.

Nejen z jednoho města, Horšovského Týna, nejen z jedné ulice, nejen z jednoho domu, ale dokonce z jednoho vchodu jsou všichni vystavující: Ludovít, Jiřina a Šárka Vasiovi, Věra Borošová a Pavlína Pučelíková. Všichni jsou zapálení amatérští výtvarníci, kterým štětce, barvičky, lepidla, látky, kameny a spousta jiných materiálů přináší radost, inspiraci a uspokojení. Autoři vystavují přibližně od roku 2000 po Západočeském a Jihočeském kraji, a také v Bavorsku. Tyto výstavy pořádalo sdružení „Šumavská renesance“, kde byli vystavující dlouholetými členy.

 

Výstava v Centru Hindle (náměstí Míru 122, Domažlice) je k vidění do 5. srpna, vždy v neděli a pondělí 13–18 hodin. Vstupné činí 50 Kč.
 
O autorech:
Ludovít Vasi a Jiřina Vasiová jsou manželé, kteří se výtvarnictví věnují od mládí. Ludovít Vasi, člen Klubu výtvarníků Borska, se věnuje výhradně olejomalbě, Jiřina Vasiová všemu, kromě olejomalby. Vzhledem k profesi restaurátorky si musela osvojit ještě několik historických výtvarně řemeslných technik, jako třeba zpracování kůží a pergamenů, mramorování a zpracování kovů.
 
Šárka Vasiová je vnučka manželů Vasiových, již od dětství projevuje velký talent. Toto nadání bylo zúročeno úspěšným složením talentových zkoušek a přijetím na uměleckou školu. 

 

Věra Borošová je nadšená výtvarnice, které tvorba přináší štěstí. Několikrát se zúčastnila Okresní Palety v Domažlicích, kde obdržela cenu za akvarel. Vyzkoušela všechny možné techniky malování, sochaření i řezbu, včetně restaurování starých obrazů v ateliéru Miroslava Zikmunda. 

 

Pavlína Pučelíková tvoří ráda od dětství, kdy chodila na kroužek pod vedením švýcarské malířky Doris Windlin. Baví ji malovat zvířata a jejich detaily a zároveň má ráda výrazné barvy.
 


🇩🇪

Aus einem Haus

Wir laden Sie herzlich zur Vernissage der Ausstellung Aus einem Haus ein, die am Sonntag, den 16. Juni, um 17:00 Uhr im Zentrum Hindle stattfindet.

Nicht nur aus einer Stadt, Horšovský Týn, nicht nur aus einer Straße, nicht nur aus einem Haus, sondern sogar aus einem Eingang kommen alle Aussteller: Ludovít, Jiřina und Šárka Vasiovi, Věra Borošová und Pavlína Pučelíková. Alle sind begeisterte Amateurkünstler, denen Pinsel, Farben, Klebstoffe, Stoffe, Steine und viele andere Materialien Freude, Inspiration und Zufriedenheit bringen. Seit dem Jahr 2000 stellen sie ihre Werke im Westböhmischen und Südböhmischen Bezirk sowie in Bayern aus. Organisiert wurden diese Ausstellungen vom Verein „Böhmerwalder Renaissance“, in dem die Aussteller langjährige Mitglieder sind.

Die Ausstellung im Zentrum Hindle (Platz Míru 122, Domažlice) ist bis zum 5. August jeden Sonntag und Montag von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 50 CZK.

Über die Autoren:

Ludovít Vasi und Jiřina Vasiová sind ein Ehepaar, das sich seit ihrer Jugend der Malerei widmet. Ludovít Vasi, Mitglied des Klubs der Maler von Borska, widmet sich ausschließlich der Ölmalerei, Jiřina Vasiová allem außer der Ölmalerei. Durch ihren Beruf als Restauratorin musste sie sich auch verschiedene historische Handwerkstechniken aneignen, wie die Bearbeitung von Leder und Pergament, Marmorieren und Metallbearbeitung.

Šárka Vasiová ist die Enkelin des Ehepaars Vasiová und zeigte schon als Kind großes Talent. Diese Begabung wurde mit dem erfolgreichen Bestehen von Begabtenprüfungen und der Aufnahme in eine Kunstschule belohnt.

Věra Borošová ist eine begeisterte Künstlerin, für die Kunst Glück bedeutet. Sie nahm mehrmals an der Bezirkspalette in Domažlice teil, wo sie einen Preis für Aquarellmalerei erhielt. Sie hat alle möglichen Techniken der Malerei, Bildhauerei und Schnitzerei ausprobiert, darunter auch die Restaurierung alter Gemälde im Atelier von Miroslav Zikmund.

Pavlína Pučelíková malt seit ihrer Kindheit, als sie an einem Kurs der Schweizer Malerin Doris Windlin teilnahm. Sie liebt es, Tiere und ihre Details zu malen, aber auch kräftige Farben.

 

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.

 

Garant projektu